Năm 2019, TKV đặt mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả. Để thực hiện, TKV tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng mỏ mới; duy trì sản xuất, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa trong dây chuyền sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

Trong vài năm gần đây, TKV đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án mở rộng và duy trì sản xuất. Nhiều công trình, dự án đã được đầu tư, áp dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả thiết thực như: Dự án mỏ mới Khe Chàm III, Núi Béo, các dự án mở rộng sản xuất tại Hà Lầm, Nam Mẫu, Vàng Danh, Mạo Khê. Các mỏ than đều được đầu tư những trang thiết bị hiện đại trong tất cả các dây chuyền ngang tầm khu vực và trên thế giới. Chỉ trong năm 2018, TKV đã đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng cho các dự án mở rộng và duy trì sản xuất.

Từ năm 2017, một số công trình tự động hóa tại các mỏ đã được hoàn thành, đưa vào vận hành, mang lại hiệu quả cao, như: Hệ thống tự động hóa băng tải giếng chính Mạo Khê (giảm 70% nhân lực vận hành), tuyến băng tải lò XV -300 Hà Lầm (giảm 40% nhân lực), tuyến băng tải giếng chính Khe Chàm (giảm 50% nhân lực); hầm bơm Hà Lầm (giảm 50% nhân lực); Nhà máy Tuyển Vàng Danh II (giảm 60% nhân lực); trạm quạt gió Công ty than Núi Béo (giảm 50% nhân lực); hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động (Công ty Cổ phần Vật tư) thay thế hình thức cấp phát tem phiếu thủ công bằng quản lý cấp phát tự động; các thiết bị biến tần, khởi động mềm, tủ điều khiển tự động tiết kiệm năng lượng cũng được quan tâm, chú trọng đầu tư...

Theo Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TKV sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý. Vì vậy, mục tiêu xây dựng mỏ ít người đã được TKV đẩy mạnh triển khai. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, toàn TKV đã giảm từ 14 vạn lao động xuống còn hơn 10 vạn lao động; phấn đấu đến năm 2020, tổng số lao động trong toàn Tập đoàn sẽ giảm về dưới 10 vạn lao động.

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, lực lượng lao động của TKV đã giảm gần 25.000 lao động. Tổng số lao động theo danh sách đến hết ngày 31/12/2018 là 98.600 người (giảm 6.000 người so với năm 2017). Lương bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với năm 2017. Đây là lần đầu tiên, thu nhập của người lao động TKV đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng; năng suất lao động tăng 15,8% so với năm 2017.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 của TKV là thách thức không nhỏ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, việc không ngừng đầu tư mạnh mẽ công nghệ tiên tiến đã và đang giúp TKV phát huy hiệu quả, nâng cao trình độ nhân lực vận hành, tăng năng suất lao động và giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.