Không được chủ quan, lơ là

Chỉ thị nêu rõ, chuyển toàn tỉnh sang một trạng thái mới, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Các huyện, thành phố, thị xã chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn, bảo đảm không chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực trong hoạt động lưu thông hàng hoá, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, gia đình là một pháo đài chống dịch”; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực sự gương mẫu để nhân dân thực hiện theo.

Tiếp tục “thần tốc” thực hiện các biện pháp giám sát phát hiện nhanh các ca nhiễm SARS-CoV-2, tiến hành khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức điều trị hiệu quả, dập dịch dứt điểm. Đặc biệt, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng, coi đây là một trong những biện pháp chiến lược, căn cơ, lâu dài, phòng, chống dịch dựa vào nhân dân.

Bên cạnh đó, thường xuyên, liên tục tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống với nhiều hình thức khác nhau đến mỗi người dân và từng hộ gia đình, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống dịch bệnh, tạo sự đồng thuận xã hội.

leftcenterrightdel
 Hải Dương kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 03/3/2021. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu công dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện tốt 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Mọi người khi ra ngoài, khi làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, bệnh viện, trường học, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp… phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một cách phù hợp.

“Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm đúng đối tượng và tiến độ; đồng thời huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp từ ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích các doanh nghiệp tiêm vắc xin cho người lao động; tiến tới tiêm vắc xin cho phần lớn người dân tỉnh Hải Dương”, Chỉ thị của Tỉnh uỷ Hải Dương nêu rõ.

Mặt khác, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất về việc thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh… xử lý nghiêm những người vi phạm.

Khắc phục khó khăn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Cùng với việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề, công trình trọng điểm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng pháp luật, an toàn với dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh đánh giá những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, về kinh tế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể… khôi phục sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn trong trạng thái mới. Bên cạnh đó, duy trì tốt các hoạt động văn hoá, xã hội (được phép hoạt động) bảo đảm an toàn dịch bệnh, chú trọng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, truyền thông… nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống quê hương, cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19 của toàn dân.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thúc đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án, nhất là các dự án phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình trọng điểm đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút dòng vốn đầu tư FDI vào tỉnh./.

Hoàng Minh