Thực hiện 543 cuộc thanh tra độc lập

Theo thống kê, trong năm 2020, Cục QLĐB II đã chỉ đạo lực lượng công chức thanh tra thực hiện 543 cuộc thanh tra độc lập, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; việc chấp hành Giấy phép thi công và công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các nhà thầu khi thi công trình trên đường bộ đang khai thác thi công công trình thiết yếu trong hành lang an toàn đường bộ và đường ngang đấu nối vào quốc lộ. Qua thanh tra đã phát hiện, chuyển UBND địa phương đề nghị xử lý 661 trường hợp vi phạm; báo cáo Cục trưởng Cục QLĐB II xử phạt VPHC 75 trường hợp vi phạm với số tiền 838.500.000 đồng. Các trường hợp không chấp hành Quyết định xử phạt VPHC, Cục QLĐB II đã ban hành 4 Quyết định Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt VPHC, xóa bỏ 1 đường ngang đấu nối, 02 công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

leftcenterrightdel
Cục QLĐB II  thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về hành lang ATGT đường bộ 

Năm 2020, Cục QLĐB II đã triển khai 03 Đoàn kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường quốc lộ.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị còn nhiều thiếu sót trong việc quản lý các loại mốc giới của đường bộ về cập nhật, theo dõi các loại mốc giới của đường bộ mà các dự án nâng cấp, mở rộng xây dựng đường bộ đã trồng cắm. Chưa kịp thời thực hiện trồng cắm bổ sung các loại mốc giới của đường bộ như mốc giải phóng mặt bằng, mốc đất của đường bộ và mốc lộ giới bị hư hỏng, mất mát. Chưa kịp thời phát hiện vi phạm, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm hại công trình đường bộ, đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đấu nôi trái phép vào quốc lộ... 

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy các Nhà đầu tư BOT chưa thực hiện việc trồng cắm mốc đất của đường bộ và kinh phí thực hiện công việc này cũng chưa được thể hiện ở Phương án tài chính của Dự án đầu tư dựng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT.

Trong công tác kiểm soát tải trọng xe, Cục QLĐB II đã ban hành 291 Quyết định xử phạt VPHC đối với lái xe và các chủ phương tiện với số tiền xử phạt 1.830.400.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kiểm tra và bảo vệ môi trường, tem kiểm định 45 trường hợp.

Phát hiện nhiều bất cập trong quản lý nhà nước liên quan tới hành lang ATGT tại địa phương

Tuy đã có được những kết quả đáng ghi nhận nhưng trong quá trình thực hiện Cục QLĐB II vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như việc nhiều UBND địa phương khi phê duyệt cấp đất, giao đất, cho thuê đất xây dựng hai bên đường quốc lộ chưa tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Giao thông đường bộ về tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến các tổ chức, cá nhân vi phạm về xây dựng, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, đấu nối trái phép vào quốc lộ khó ngăn chặn và rất khó xử lý. Thực trạng này gây đô thị hóa hai bên các tuyến đường quốc lộ, khó xử lý thoát nước mặt đường, làm giảm khả năng thoát nước của hệ thống cầu, cống và làm giảm năng lực vận tải thông qua tuyến.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì đất hành lang bảo vệ công trình (trong đó có đất hành lang an toàn đường bộ) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Vì vậy, đối với các trường hợp vi phạm về xây dựng nhà cửa, lều quán, công trình trong phạm vi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất khó xử lý. Cũng vì lý do này, các trường hợp vi phạm về hành lang đường bộ, Cục QLĐB II chuyển địa phương xử lý. Nhìn chung các địa phương ít xử lý, do vậy vẫn còn tồn đọng nhiều trường hợp vi phạm về hành lang an toàn đường bộ chưa được xử lý.

Để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới, Cục QLĐB II sẽ chú trọng tới một số nhiệm vụ trọng điểm như kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử phạt VPHC đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn được giao quản lý. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành Giấy phép thi công, đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; nhất là hệ thống báo hiệu đường bộ, trực gác hướng dẫn điều tiết đảm bảo giao thông an toàn.

Cùng với đó, Cục QLĐB II sẽ tiếp tục kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì đường bộ (gồm cả đường bộ được đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT) về quản lý các loại mốc giới của đường bộ và trách nhiệm phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý đường bộ và UBND địa phương xử Iý các trường hợp xâm hại công trình đường bộ, đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý các hành vi vi phạm về kích thước thùng chở hàng và xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động vận tải đường bộ.

Huy Trần