Trong đó, thu nội địa ước đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, bằng 98,6% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2017. Thu từ dầu thô : ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán, tăng 48,6% so cùng kỳ năm 2017.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 22,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu nhờ hoạt động xuất, nhập khẩu. Trong tháng 01/2018, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhất là ở một số mặt hàng chủ yếu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; sắt thép các loại; xăng dầu... đều tăng so với cùng kỳ. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 01/2018 ước đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, tập trung đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 80% tổng số chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 15,5% tổng chi). Do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đầu tư phát triển đạt thấp; trong tháng 01 chủ yếu là hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2017 .

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Trong tháng 1/2018, đã phát hành TPCP đạt 16.555 tỷ đồng, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán và trả nợ gốc của ngân sách trung ương.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 về dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan trung ương đã khẩn trương tiến hành phân bổ, giao dự toán NSNN đến các đơn vị sử dụng ngân sách. Hội đồng nhân dân 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018.

Theo đó, đối với các bộ, cơ quan trung ương, có trên 90% số đơn vị thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị trực thuộc theo quy định. Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được Quyết định phân bổ, giao dự toán chi đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư của 46/56 Bộ, ngành (82,15%).

Đối với các địa phương: Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 của địa phương. Bộ Tài chính đã nhận được Quyết định phân bổ, giao dự toán chi đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư của 54/63 địa phương (85,7%). Tổng số thu cân đối NSNN trên địa bàn (không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) là 1.317,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% (13,9 nghìn tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó: thu nội địa tăng 1,3% (13 nghìn tỷ đồng), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 0,3% (881 tỷ đồng); thu từ dầu thô bằng dự toán được giao. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm các khoản chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) là 789 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn tăng thu sử dụng dự toán và nguồn năm trước chuyển sang./.

Lan Anh