leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo Quyết định, Đoàn Kiểm tra công vụ có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố giao.

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra); kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng đoàn Kiểm tra và các thành viên do Trưởng đoàn Kiểm tra phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động của Đoàn theo phân công của Trưởng đoàn Kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2018.

Lan Anh