Theo thông tin từ Cục ĐSVN, năm 2020, Cục đã thực hiện 2 cuộc thanh tra theo đoàn, 5 cuộc thanh tra độc lập; các Phòng, Đội Thanh tra an toàn (TT-AT) thuộc Cục ĐSVN đã thực hiện 674 cuộc thanh tra; xử phạt 319 trường hợp vi phạm, phạt tiền 283.150.000đ. Các vi phạm về kết cấu hạ tầng đường sắt chủ yếu là đào đất, san lấp đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; xây dựng công trình kiến trúc, công trình đường giao thông trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt; kéo đường dây tải điện trái phép qua đường sắt.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt. Các đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; 100% Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thi hành.

leftcenterrightdel
 Tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động đường sắt

Về công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý lối đi tự mở qua đường sắt, năm 2020, lãnh đạo Cục ĐSVN đã trực tiếp phối hợp với các các lực lượng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra làm việc với 12 địa phương có đường sắt đi qua về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt...

Kết qủa, về đường ngang, Cục ĐSVN đã chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN nâng cấp hình thức phòng vệ 58 đường ngang (41 đường ngang phòng vệ biển báo lên cảnh báo tự động có cần chắn tự động; 17 đường ngang nâng cấp lên có người gác). Tổ chức cảnh giới an toàn giao thông tại 370/548 vị trí giao cắt (đạt 67,51%) cắm biển hạn chế phương tiện cơ giới tại 159 điểm công cộng  (đạt 20,7%). Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các địa phương đã sửa chữa, bổ sung lắp đặt 3057 biên báo các loại tại các khu vực đường ngang; xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại 687/1.574 vị trí giao cắt đường sắt với đường bộ; kết nối tín hiệu đường bộ - đường sắt tại 31 điểm giao cắt.

Qua thực tế hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và phối hợp xử lý lối đi tự mở qua đường sắt, Cục ĐSVN rút ra một số bài học kinh nghiệm như: cần tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động đường sắt; chú trọng đánh giá, khảo sát, nghiên cứu các nhiệm vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra. Từ đó xác định rõ vấn đề, nội dung phải thanh tra, kiểm tra; đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành phù hợp với yêu cầu thực tế.

Các sai phạm phát hiện được phải được xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật; Kết luận thanh tra, kiểm tra phải chính xác, khách quan, có lý, có tình, các kiến nghị xử lý phải có tính khả thi sau thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Cục ĐSVN với Tổng công ty ĐSVN, Cục cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và chính quyền các địa phương trong công tác bào đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, đặc biệt là xử lý lối đi tự mở qua đường sắt.

Nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp công chức thanh tra; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng thanh tra. Phát  hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với công chức thanh tra có biểu hiện lệch lạc, vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

H.T