Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Thành thăm vườn cam ở xã Đồng Thành 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Thành đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, tổ chức chọn đúng điểm, đúng xã, đúng tiêu chí để phấn đấu, có trọng tâm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nên đã đạt được những kết quả toàn diện. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn. Bằng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở Yên Thành có nhiều khởi sắc. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. 10 năm, toàn  huyện  đã huy động tổng nguồn vốn trên 12.700 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, trong đó vốn trực tiếp của chương trình từ ngân sách  hơn 3.200 tỷ đồng, chiếm hơn 25%, vốn lồng ghép gần 500 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 4%, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư và các nguồn khác trên 8.500 tỷ đồng, chiếm 67,51%. Toàn huyện Yên Thành có 708 tiêu chí đạt chuẩn tăng 468 tiêu chí so với năm 2010, có 38/38 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% Thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Với những kết quả nổi bật đó đến cuối năm 2019 Yên Thành sẽ đạt huyện NTM. Xã Sơn Thành là xã đạt chuẩn NTM tỉnh Nghệ An. Huyện Yên Thành được UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua trong phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng NTM gian đoạn 2011-2015’’. Thể hiện một số điểm nội bật sau:

leftcenterrightdel

Bí thư Huyện ủy Yên Thành - Nguyễn Văn Đệ và Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh - Nguyễn Văn Hằng trao danh hiệu cho xã Mã Thành đạt chuẩn NTM 2019

Giai đoạn 2010-2019 với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2019 đạt cao 7,75% (nông lâm thủy sản 4,25%, công nghiêp-xây dựng 12,15%, dịch vụ 10,25%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2019 nông lâm thủy sản ước đạt 38,2% (năm 2010 là 54,86%), công nghiệp xây dựng ước đạt 24,43% (năm 2010 là 17,04%), dịch vụ ước đạt 37,37% (năm 2010 là 28,10%); thu ngân sách hàng năm đạt trên 300 tỷ đồng; có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mọi mặt đời sống của người dân; tỷ lệ việc làm qua đào tạo đạt 49%; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh đến năm 2019 còn 2,92% (năm 2010 là 9,42%); thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh năm 2010 đạt 13,92 triệu đồng đến năm 2019 ước đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quan tâm, đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; đầu tư làm mới được trên 160 km đường nhựa, duy tu sữa chữa đường được trên 75 km, bê tông hóa được trên 550 km; kiên cố hóa được 185 km kênh mương; đầu tư nâng cấp 32 hồ đập, kênh tưới; xây mới 713 phòng học các loại, 306 phòng chức năng; tu sửa 1.035 phòng học, phòng chức năng ở các cấp học; xây mới 15 trạm y tế; đầu tư 9 nhà máy nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 99,6%, trong đó có 34% hộ dân sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 100%,...

 Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản xuất: Tập trung chỉ đạo và hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất; triển khai thực hiện quy hoạch nông nghiệp huyện Yên Thành gắn với xây dựng NTM đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 5607/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa một số giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao như lúa, cam, bưởi, ổi, nấm vào sản xuất đã khẳng định được hiệu quả. Trong 10 năm đã triển khai xây dựng 346 mô hình phát triển sản xuất; 899 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 90.902 lượt người tham gia; mở được 282 lớp đào tạo nghề 8.419 học viên tham gia; xây dựng 4 mô hình sản xuất trong nhà lưới ở xã Tân Thành, Hồng Thành, Bảo Thành, Mỹ Thành với diện tích trên 10.000 m2; thực hiện tưới nhỏ giọt cho cây cam và bưởi tại xã Đồng Thành và Tây Thành; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm mật ong Tràng Kè, gà vườn rừng Yên Thành; đã có các sản phẩm nông nghiệp công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap như Gà Quang Thành, Tây Thành, rau, dứa Tân Thành, nấm Sơn Thành, Nam Thành. Hiện nay, toàn huyện Yên Thành có khoảng 500 ha cam, quýt, bưởi da xanh, trong đó cam Yên Thành đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý”.

Hiện nay trên địa bàn huyện tổng số HTX là 47, với 14.728 thành viên, doanh thu bình quân khoảng 2,32 tỷ, lợi nhuận trung bình trên 60 triệu/năm. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân đạt kết quả cao. Trong 10 năm, đã có 6 doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với gần 200 mô hình, diện tích liên kết sản xuất hàng năm 1.000-2.000 ha lúa; đặc biệt là thu hút Công ty INAD, Công ty chăn nuôi gia súc thuộc Tập đoàn TH vào đầu tư dự án liên kết sản xuất lúa gạo sạch, đầu tư xây dựng cơ sở chế biến nông sản chất lượng cao, dự án trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ kết hợp với du lịch Hồ Vệ Vừng xã Đồng Thành; toàn huyện có 610 trang trại, gia trại.

Y tế, giáo dục có bước phát triển toàn diện: 39/39 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 100%; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Toàn huyện tổ chức đón nhận 36 Làng văn hóa, nâng tổng số đơn vị được công nhận là 410/496 làng, đạt tỉ lệ 82,66%; Tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 86%; 32/39 xã đạt “Xã, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL”.

Công tác thút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế địa phương: Trong 10 năm đã thu hút được 1.693 dự án đầu tư vào địa bàn huyện với tổng vốn đầu tư 14.885 tỷ đồng. Thực hiện các cơ chế và triển khai huy động nguồn lực trong xây dựng NTM hiệu quả: Xác định xây dựng NTM trong đó người dân là chủ thể và Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ để triển khai thực hiện. Toàn huyện đã hỗ trợ 90.186 triệu đồng trong đó hỗ trợ 21.450 tấn xi măng (giá trị khoảng 27,885 tỷ đồng) cho các địa phương. Đây có thể coi là một trong những thành công trong xây dựng NTM ở Yên Thành. Việc huy động sức dân được thực hiện dân chủ, công khai.

Nỗ lực "cán đích" huyện nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - Phan Văn Tuyên cho biết: “Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, Yên Thành được chọn làm huyện điểm NTM. Đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là thách thức, bởi Yên Thành là huyện đông dân, vùng thuần nông đời sống nhân dân còn khó khăn. Bằng sự quyết tâm cao, đến nay Yên Thành cơ bản đạt 6 nhóm tiêu chí (gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM) trong 9 nhóm tiêu chí huyện NTM. Còn 3 nhóm tiêu chí, gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, phấn đấu hết năm 2019 về đích theo đúng lộ trình, trở thành huyện điểm NTM của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Một góc đường hoa ở xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, địa phương đang xây dựng NTM kiểu mẫu

Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới Yên Thành tiếp tục chỉ đạo nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục rà soát, hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng bền vững, hiện đại theo Bộ tiêu chí mới hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Thực hiện chủ trương về xây dựng NTM kiểu mẫu, huyện đã lựa chọn xã Sơn Thành để tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu xã Sơn Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Bên cạnh đó, huyện triển khai Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 để các địa phương triển khai thực hiện. Huyện triển khai thực hiện thí điểm xây dựng lò đốt rác thải tại 3 xã, tiếp tục lựa chọn các xã Nhân Thành, Vĩnh Thành, Tân Thành để xây dựng lò đốt rác. Chương trình mỗi làng xã, một sản phẩm được các xã triển khai thực hiện và đã lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương mình để đăng ký và tập trung thực hiện.

Theo quy hoạch, đến năm 2035, huyện Yên Thành có 6 đô thị, trong đó (nâng cấp thị trấn Yên Thành lên đô thị trung tâm - loại IV), 5 đô thị vệ tinh - loại V.  Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,2%. Đây là một định hướng quan trọng để Yên Thành phát triển theo hướng đô thị - nông thôn bền vững. Phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” và tiềm năng, lợi thế của huyện, dưới sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh. Hy vọng, với những thành công bước đầu đạt được, cùng với chính sách hỗ trợ của huyện, sự nỗ lực làm giàu của các hộ nông dân, huyện Yên Thành sẽ đạt được bước tiến mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân, xây dựng huyện Yên Thành văn minh, giàu đẹp.

Kim Dung