Cụ thể, liên ngành thống nhất sẽ triển khai thực hiện 3 nhóm giải pháp, gồm:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao động có hành vi nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động;

Thứ hai, các ngành trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP;

Thứ ba, từ quý 4/2019, triển khai kiến nghị, điều tra, khởi tố, xét xử theo quy trình tố tụng hình sự đối với các tội danh thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

BHXH tỉnh rà soát, phân loại các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

Về trách nhiệm, BHXH tỉnh có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp các ngành đặc biệt là các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị sử dụng lao động đang nợ tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ đủ 6 tháng trở lên, BHXH tỉnh sẽ thực hiện rà soát, phân loại thành các nhóm: Đơn vị nợ đọng do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn dẫn tới tình trạng không có khả năng thanh toán; đơn vị có khả năng thanh toán nhưng chây ỳ, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động… Đối với mỗi loại nhóm đơn vị thực hiện xây dựng phương án xử lý cho phù hợp.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp liên ngành

Đồng thời, rà soát các đơn vị sử dụng lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong năm 2018 và năm 2019 nhưng không chấp hành, tiếp tục có hành vi vi phạm, có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự để thiết lập hồ sơ theo quy định, có văn bản kiến nghị khởi tố gửi Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh tiếp nhận, phân loại, kiến nghị khởi tố thuộc lĩnh vực bảo hiểm

Đối với Công an tỉnh: Phối hợp kịp thời cùng BHXH tỉnh thông báo về tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong lĩnh vực bảo hiểm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An để BHXH tỉnh có biện pháp phòng ngừa trong nội bộ ngành BHXH 2 cấp tỉnh và huyện.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an cấp huyện thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do cơ quan BHXH chuyển đến theo quy định của pháp luật. Nhất là việc phối hợp hướng dẫn cơ quan BHXH rà soát những đơn vị sử dụng lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp mà vẫn không chấp hành, tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm; đối với những đơn vị có dấu hiệu tội phạm phải lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tội phạm về bảo hiểm

Theo nội dung Thông báo số 2837/TB-TN, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp cùng BHXH tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong lĩnh vực bảo hiểm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An để cơ quan BHXH có biện pháp phòng ngừa trong nội bộ ngành.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh để kịp thời tiếp nhận, phân loại các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về các hành vi được quy định tại Điều 214,215, 216 Bộ luật Hình sự, để có biện pháp xử lý hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý theo luật định; chỉ đạo cơ quan Viện Kiểm sát cấp huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị BHXH cấp huyện kịp thời xử lý các vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn quản lý.

Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tội phạm về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp./.

PV