Năm 2020, thanh tra toàn tỉnh Kiên Giang thực hiện 144 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN); thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thanh tra lại kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện và thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực… vượt 24 cuộc so với kế hoạch đề ra.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm 34.440 triệu đồng, 8,67ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 8.374 triệu đồng và 8,67ha đất (đã thu 7.733 triệu đồng, đạt 92,35%); thu cho đơn vị 17.662 triệu đồng; xử lý khác 8.404 triệu đồng. Về tổ chức, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 159 tập thể, 259 cá nhân, xử lý kỷ luật 35 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 08 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngoài ra, toàn ngành còn theo dõi, đôn đốc thực hiện 38 kết luận thanh tra từ các năm trước và thu được 2.678/6.324 triệu đồng, đạt 42,34%.

Năm qua, số đơn khiếu nại, tố cáo tăng 84,75% so với cùng kỳ, phát sinh chủ yếu ở một số địa bàn đang triển khai thực hiện các dự án như thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc. Bên cạnh đó, còn một số vụ việc cũ trước đây đã được các cơ quan Trung ương rà soát, kết luận giải quyết nhưng công dân tiếp tục khiếu nại, tập trung đông người ở địa bàn huyện Hòn Đất, Giang Thành, U Minh Thượng.

Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ, đột xuất và đối thoại được 15 kỳ với 54 người; thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện tiếp định kỳ, đột xuất được 159 kỳ 604 người; tiếp thường xuyên được 4.005 lượt người, tiếp 16 lượt đoàn đông người với tổng số 498 người. Qua đó, đã hướng dẫn và chuyển cơ quan chức năng xử lý 1.844 đơn; lưu 682 đơn; thụ lý 442 đơn. Như vậy, tổng số đơn các cấp các ngành phải giải quyết trong năm là 529 đơn, (có 87 đơn từ năm trước chuyển sang); trong đó đã giải quyết 421/529 đơn, đạt 79,58%. Đồng thời, Thanh tra tỉnh còn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận được 13/14 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện được 35/54 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 64,81%. Qua giải quyết khiếu nại đã bồi thường bổ sung cho công dân số tiền hơn 23 tỷ đồng, bồi thường bổ sung diện tích 52.034m2 đất nông nghiệp cho người sử dụng đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm có nhân hệ số điều chỉnh với diện tích 10.438,8m2 đất; bố trí 09 nền tái định cư, 01 căn nhà, 01 lô đất; lập phương án bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống đối với 03 trường hợp; hỗ trợ bằng 40% giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 5.463m2; kiểm điểm 09 tập thể, 07 cá nhân.

Về công tác PCTN, Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành 4 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác PCTN. Thanh tra các cấp các ngành tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCTN năm 2020 tại đơn vị, địa phương; hoàn thành 25 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với 28 đơn vị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho thủ trưởng cơ quan cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó có pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Ngành thanh tra toàn tỉnh tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra… nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra tỉnh Kiên Giang ngày 25/01/2021.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2020 có 5 báo cáo tham luận xoay quanh việc tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp đối thoại, giải quyết khiếu nại đối với các phương án giải tỏa bồi thường; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính ngân sách; thực hiện tốt vai trò tham mưu trong phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của ngành Thanh tra toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ mặt còn hạn chế, như: Một số đơn vị chưa xác định được trọng tâm trọng điểm trong công tác thanh tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra chưa đạt kế hoạch; tham mưu giải quyết đơn thẩm quyền chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác PCTN đạt hiệu quả chưa cao; một số đơn vị còn thiếu biên chế, chức danh…

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Đức yêu cầu, trong năm 2021 ngành thanh tra toàn tỉnh cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội cần triển khai đúng tiến độ, chú trọng khảo sát để tổ chức thanh tra có trọng tâm trọng điểm, theo chỉ đạo của cơ quan thanh tra cấp trên và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Kết luận thanh tra phải đảm bảo chứng cứ, căn cứ pháp luật để kết luận có tình, có lý, có tính khả thi và tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

Để góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, thanh tra các cấp các ngành cần tham mưu với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh và tiếp tục rà soát, kiểm tra các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Trong công tác PCTN, bên cạnh việc tham mưu với thủ trưởng cùng cấp chỉ đạo thực hiện công tác PCTN trong phạm vi ngành, địa phương, toàn ngành thanh tra quan tâm phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác phòng ngừa để hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Đối với lực lượng công chức của ngành, các đơn vị còn thiếu biên chế, chức danh, sớm tham mưu cho cấp thẩm quyền kiện toàn, bổ sung kịp thời. Kết hợp đào đạo chuyên môn nghiệp vụ với giáo dục đạo, đức liêm chính cho công chức, thanh tra viên nhằm xây dựng lực lượng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh./.

 PV