Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho tiêu dùng trong tỉnh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể, năm 2021 ngành Nông nghiệp phấn đấu 100% nhiệm vụ Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác thanh tra, kiểm tra, phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm được thực hiện. Vận động 100% hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 3% so với năm 2020 (theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP xếp loại A, B tăng 0,5% so với năm 2020.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc; tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông và quảng bá sản phẩm; Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo đảm chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản; truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản chất lượng, an toàn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu yêu cầu đề ra.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân về việc không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với những đối tượng cố ý sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm; thuốc BVTV, phân bón giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Phối hợp với Công an tỉnh điều tra, thu thập thông tin, phát hiện đường dây, hành vi sản xuất, buôn bán và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định; thuốc BVTV, phân bón giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc; đồng thời, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đình Thuyết