Cụ thể, trong quá trình thực hiện Cục QLĐB II vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như việc nhiều UBND địa phương khi phê duyệt cấp đất, giao đất, cho thuê đất xây dựng hai bên đường Quốc lộ (QL) chưa tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Giao thông đường bộ về tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Điều này dẫn đến các tổ chức, cá nhân vi phạm về xây dựng, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, đấu nối trái phép vào QL khó ngăn chặn và rất khó xử lý. Thực trạng này còn gây đô thị hóa hai bên các tuyến đường QL, khó xử lý thoát nước mặt đường, làm giảm khả năng thoát nước của hệ thống cầu, cống và làm giảm năng lực vận tải thông qua tuyến.

leftcenterrightdel
Kiến nghị Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn về hình thức thanh tra thường xuyên để thuận lợi trong công tác thanh tra chuyên ngành đường bộ

Từ đó, Cục QLĐB II đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Chỉ thị về tăng cường quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường QL. Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của UBND địa phương trước khi phê duyệt cho các tổ chức cá nhân xây dựng hai bên đường QL phải tuân thủ Luật Quy hoạch, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các luật khác có liên quan, phải xây dựng đồng bộ xong hạ tầng kỹ thuật trước khi phê duyệt cấp đất, giao đất cho thuê đất xây dựng hai bên đường QL. Đồng thời, xử lý kỷ luật các cá nhân có thẩm quyền liên quan nếu có sai phạm.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đề cập đến vấn đề xây dựng và ban hành Quy chế phân định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý đường bộ (Cục QLĐB khu vực, Sở GTVT) với UBND cấp huyện và đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì đường QL về quản lý và bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường QL qua địa bàn. Trong đó, phân định rõ cơ quan quản lý đường bộ chủ trì xử lý vi phạm công trình đường bộ, vi phạm xây dựng công trình thiết yếu, vi phạm về đấu nối và xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo trong hành lang an toàn đường bộ. UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, vi phạm đất của đường bộ chưa đền bù, giải tỏa thu hồi đất; vừa vi phạm đất của đường bộ vừa vi phạm hành lang an toàn đường bộ và các hành vi trộm cắp, phá hoại công trình, tài sản dưỡng bộ đường QL.

Ngoài ra, đối với các trường hợp vi phạm về xây dựng nhà cửa, lều quán, công trình trong phạm vi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp là rất khó xử lý. Cũng vì lý do này, các trường hợp vi phạm về hành lang đường bộ, Cục QLĐB II chuyển địa phương xử lý, song lại rất ít được thực hiện. Do vậy, vẫn còn tồn đọng nhiều trường hợp vi phạm về hành lang an toàn đường bộ chưa được xử lý. Vì vậy, Cục QLĐB II cũng đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định Điều 56, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể: “Riêng đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đất hành lang bảo vệ đê điều không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn với đất mà chỉ là được tạm giao sử dụng vào mục đích nông nghiệp hoặc quảng cáo”.

Cục QLĐB II cũng đề nghị Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn về hình thức thanh tra thường xuyên để lực lượng thanh tra chuyên ngành đường bộ ở các Cục QLĐB khu vực được thực hiện theo hình thức thanh tra thường xuyên hoặc tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT  có thêm quy định về quy trình tiến hành thanh tra thường xuyên để phù hợp với thực tiễn của công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Huy Trần