Năm 2021, Khối thi đua số 3 có 11 cơ quan, đơn vị, gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trại giam Đắk Tân, Trại giam Đắk Trung và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây nguyên. Trong đó, Công an tỉnh là đơn vị Khối trưởng.

leftcenterrightdel
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 - Khối thi đua số 3 tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thanhtra.daklak.gov.vn

Tại Hội nghị, Công an tỉnh - Khối trưởng Khối 3 đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, công tác thi đua tại các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 diễn ra sâu, rộng và được duy trì thường xuyên, nền nếp, tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng hái. Công tác thi đua, khen thưởng đã có những bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Khối cùng nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới có thành tích cao trong lao động, học tập.

Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện phong trào thi đua cần được khắc phục như: Nội dung phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị trong Khối chưa thực sự phong phú, đa dạng, đôi lúc còn mang tính hình thức; chưa kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2022 với các nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; tiếp tục thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong toàn Khối, tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đoàn kết giữa các đơn vị.

leftcenterrightdel
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Ảnh: Thanhtra.daklak.gov.vn

Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí thi đua năm 2021, Khối thi đua số 3 đã thống nhất đề nghị: Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh  cho Công an tỉnh Đắk Lắk; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua số 3, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

leftcenterrightdel
Hội nghị trao hoa cho Khối trưởng năm 2022 - Thanh tra tỉnh và Khối phó Trại giam Đắk Tân. Ảnh: Thanhtra.daklak.gov.vn

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số 3 đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm thực hiện tốt hơn phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong năm 2022, đồng thời bầu chọn Thanh tra tỉnh làm Khối trưởng và Trại giam Đắk Tân làm Khối phó Khối thi đua số 3 năm 2022 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị./.

Nguyễn Văn Trường
Văn phòng Thanh tra tỉnh Đắk Lắk