Thanh tra Thành phố có Báo cáo số 3417/BC- TTCP(P1) ngày 25/7/2019 đối với nội dung KN của ông Phạm Văn Trọng trú tại khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ không đồng ý với Quyết định số 2149/QĐ- UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ về việc giải quyết khi thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp và chỉnh trang Quốc lộ 6, đoạn đi qua thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. 

Trước đó, ông Trọng đề nghị được bồi thường về đất ở đối với diện tích 22,3m2 đất nằm trong 35,6m2 đất bị thu hồi và được bồi thường 100% giá trị tài sản trên đất bị thu hồi. Đối với kết quả giải quyết KN lần đầu, ông Trọng không đồng ý với phương án giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ do đó tiếp tục có đơn KN. 

Thanh tra Thành phố Hà Nội đã làm rõ về nội dung KN được bồi thường về đất ở đối với diện tích 22,3m2 đất nằm trong diện tích 35,6m2 đất bị thu hồi đối với ông Trọng: Tháng 8/2018, UBND huyện Chương Mỹ đo vẽ lại hiện trạng thửa đất hộ gia đình ông Trọng thì tổng diện tích đang sử dụng là 211,2m2 đất, diện tích đất bị thu hồi là 35,6m2, diện tích đất còn lại là 175,6m2. Theo báo cáo của địa phương, thửa đất của hộ ông Trọng trước đây thuộc xã Ngọc Sơn. Ngày 02/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2005/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ; theo đó, thửa đất hộ gia đình ông Trọng thuộc địa bàn thị trấn Chúc Sơn. 

Báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ nêu rõ, tại vị trí thửa đất bị thu hồi của hộ gia đình ông Trọng không có trong quy hoạch là đất ở, đất khu dân cư. Căn cứ Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thì diện tích 22,3m2 đất bị thu hồi của ông Trọng không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, do đó không được bồi thường về đất. Theo Giấy xác nhận ngày 01/3/2018 của UBND thị trấn Chúc Sơn đã xác định: thời điểm xây dựng công trình của hộ ông Trọng trước ngày 15/10/1993 và không có văn bản ngăn chặn của cấp có thẩm quyền. Do đó, việc UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Trọng, trong đó: tài sản công trình trên diện tích đất bị thu hồi được hỗ trợ nhà, công trình xây dựng không hợp pháp theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ngày 24/7/2019, Thanh tra TP đã tổ chức đối thoại với ông Trọng, trong đó, ông Trọng  không nhất trí với dự thảo kết quả nội dung KN của Thanh tra TP, nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào khác. Như vậy, UBND TP Hà Nội đi đến kết luận: Việc ông Phạm Văn Trọng đề nghị được bồi thường về đất ở đối với phần diện tích 22,3m2 đất nằm trong diện tích 35,6m2 đất bị thu hồi và được bồi thường 100% giá trị tài sản công trình trên đất bị thu hồi là không có cơ sở xem xét. Khiếu nại của công dân là sai. 

Dương Thái