Ngày 03/4, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các Tổ phó Tổ công tác: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường; các thành viên Tổ công tác và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

leftcenterrightdel

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị. Ảnh: P.V

Theo đánh giá của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, sau 03 năm hoạt động, Tổ công tác đã tổ chức các cuộc kiểm tra thường xuyên, mặc dù chưa kiểm tra được hết tất cả các bộ, ngành, địa phương nhưng qua công tác kiểm tra đã có những chuyển biến rõ nét trong hoạt động công vụ, được chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao. Các thành viên Tổ công tác đã nỗ lực, sắp xếp công việc để tham gia các cuộc kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh (ảnh đứng), Tổ phó Tổ công tác phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V

Bên cạnh việc kiểm tra hoạt động công vụ, Tổ công tác cũng đã kết hợp với thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền và đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương; xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động công vụ. Thông qua đó, hoạt động kiểm tra đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến các bộ, ngành, địa phương; các bộ, ngành, địa phương cũng đã thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, kể từ khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, động viên kịp thời của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm của Tổ trưởng Tổ công tác, Tổ công tác đã hoạt động hiệu quả, tạo ra những thay đổi về nhận thức trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và của pháp luật. Đến nay, Tổ công tác đã thực hiện 44 cuộc kiểm tra tại 14 bộ, ngành, 30 địa phương và yêu cầu các đơn vị còn lại gửi báo cáo về Tổ công tác.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng (ảnh đứng), Tổ phó Tổ công tác. Ảnh: P.V

Qua các cuộc kiểm tra, Tổ công tác đã đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; về sử dụng biên chế và tinh giản biên chế; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm.

Với sự hoạt động tích cực của Tổ công tác, nhiều hạn chế, tồn tại của các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra đã cơ bản được khắc phục; các bộ, ngành, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao cũng như triển khai thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Tại hội nghị, đại biểu cho rằng, để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cần phải có kế hoạch kiểm tra sớm để các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung. Yêu cầu báo cáo phải nghiêm túc, đầy đủ nội dung; công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt, cần kiểm tra các vấn đề xã hội quan tâm, trong quá trình kiểm tra, nếu có vấn đề, vụ việc phức tạp phải chuyển cơ quan thanh tra xử lý theo thẩm quyền. 

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó Tổ công tác. Ảnh: P.V
leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Ảnh: P.V

leftcenterrightdel
\Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương. Ảnh: P.V 

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cần có Tổ giúp việc của Tổ công tác để kiểm tra trước khi Tổ công tác làm việc; tăng cường sự kết hợp giữa thanh tra và kiểm tra; ngoài ra cần tập hợp thông tin qua báo chí như công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch, kéo dài thời gian công tác…

Đặc biệt, cần phải có hậu kiểm tra, giám sát sau khi kiểm tra và tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền thông để các cấp chính quyền và Nhân dân hiểu được các nội dung Tổ công tác thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các đại biểu cũng đề nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trên cơ sở các nội dung kiểm tra, mục đích là để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, thời gian 03 năm vừa qua không dài nhưng Tổ công tác đã kiểm tra được 44 bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, đánh giá cao Tổ giúp việc của Tổ công tác là chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Thành viên Tổ công tác tham gia khá đầy đủ các cuộc kiểm tra.

Thẳng thắn thừa nhận, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, vẫn còn có những hạn chế như: Chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch; nội dung kiểm tra chưa linh hoạt theo từng bộ, ngành, địa phương; thành viên Tổ công tác chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc kiểm tra, chưa góp ý nhiều cho địa phương khắc phục sai sót; các đơn vị được kiểm tra vẫn còn tình trạng xin lùi thời gian, chuẩn bị nội dung kiểm tra chưa đạt yêu cầu của Tổ công tác, vẫn còn tình trạng chậm khắc phục sai phạm sau thanh tra, kiểm tra…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: P.V

Để hoạt động kiểm tra công vụ đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tổ công tác phải bám sát nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; đặc biệt việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra phải có mục tiêu, nội dung kiểm tra hàng năm cho phù hợp với đặc thù từng bộ, ngành, địa phương; tập trung kiểm tra các nghị định của Chính phủ mới ban hành...

Mặt khác, kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, công tác tinh giản biên chế; cần kiện toàn Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Tổ công tác có thể thay đổi theo yêu cầu nội dung kiểm tra. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, hình thức kiểm tra và báo cáo công tác kiểm tra, có thể kiểm tra trực tiếp, có thể phối hợp với công tác thanh tra hoặc kiểm tra bằng hình thức trực tuyến./.

Lan Anh