Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2017 (đến hết ngày 31/12/2017) là: 5.105,537 tỷ đồng. Trong đó, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG lớn như: tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trên 3.040 tỷ đồng; tại Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil): 434 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu quân đội: 383 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigonpetro): 345 tỷ đồng; Công ty thương mại và Dầu khí Đồng Tháp: 169,7 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2017: 2.389,891 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2017 (đến hết ngày 31/3/2017): 2.864,527 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2017 (đến hết ngày 30/6/2017): 3.975,665 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2017 (đến hết ngày 30/9/2017): 5.222,545 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017): 1.432,795 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017): 1.556,323 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2017: 6,538 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2017: 18 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2017 (đến hết ngày 31/12/2017): 5.105,537 tỷ đồng./.

Lan Anh