Thanh tra tỉnh Sơn La vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công, quản lý chương trình, dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Intenet 

Qua thanh tra phát hiện Chi cục Kiểm lâm chưa ban hành thông báo thụ lý giải quyết đơn cho người khiếu nại theo Điều 27, Điều 36, Luật Khiếu nại; một số bản kê khai chưa kê khai đầy đủ các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và nhũng biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; các cuộc kiểm tra chưa ban hành riêng quyết định từng cuộc kiểm tra, chưa có báo cáo kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra của đơn vị tổ chức kiểm tra (08 cuộc kiểm tra chỉ ban hành 01 quyết định kiểm tra).

Bên cạnh đó, 12 hạt kiểm lâm huyện, thành phố; 03 hạt kiểm lâm đặc dụng; 01 ban quản lý rừng đặc dụng và Văn phòng Chi cục Kiểm lâm được kiểm tra thực hiện chi trong 2 năm (2015-2016) chứng từ chi còn chưa đầy đủ, đảm bảo về thủ tục trong thanh toán như: Chứng từ sửa chữa tài sản chưa có ngày tháng năm, thiếu văn bản báo cáo sự cố đề nghị sửa chữa; phiếu đề xuất mua hàng không có ngày tháng, không rõ bộ phận, đề xuất; chứng từ thanh toán tiền sửa chữa tài sản và mua công cụ dụng cụ thiếu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng, thiếu báo giá của các đơn vị cung cấp dịch vụ, thiếu biên bản thẩm định giá, thiếu quyết định chỉ định nhà cung cấp dịch vụ. Ngày báo giá của các đơn vị cung ứng trước ngày đề xuất sửa chữa... Chứng từ thanh toán công tác phí chưa ghi đầy đủ các nội dung trong giấy đi đường...

Đồng thời, đơn vị cũng chưa sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; chưa ban hành quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm sản và quy trình bán phát mại tang vật bị tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính để thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị; chưa thực hiện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi phá rừng trái pháp luật (buộc cá nhân trông lại rừng đổi với diện tích đã bị phá) theo quy định tại Khoản 3, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Việc lưu trữ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chưa được đánh bút lục và lưu trữ theo quy định của luật về lưu trữ quy định tại Khoản 2, Điều 57 Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Công tác theo dõi, thu hồi số tiền xử lý vi phạm hành chính thì chưa triệt để, chưa có biện pháp xử lý dần đến số tiền xử phạt hành chính chưa thu được còn tôn lớn; chưa chấp hành đầy đủ quy định về công tác quản lý chất lượng công trình: Nghiệm thu khối lượng một số hạng mục, công việc chưa chặt chẽ, chưa đúng thực tế thi công, giá trị nghiệm thu sai quy định là: 63.301.554 đồng (giá trị trước thuế VAT: 57.546.868 đong).

Từ những kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị thu hồi số tiền do nghiệm thu sai quy định nộp vào ngân sách 57.546.868,0 đồng (thời gian hoàn thành trước ngày 30/03/2018).

Tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm trong việc xảy ra các tồn tại, khuyết điểm qua thanh tra phát hiện; tập thể lãnh đạo 12 hạt kiểm lâm các huyện, thành phố; 03 kạt kiểm lâm đặc dụng; 01 ban quản lý rừng đặc dụng chịu trách nhiệm trong việc xẩy ra các tồn tại, khuyết điểm trong quản lý chi trong 2 năm 2015-2016; tập thế Ban Quản lý Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tinh chịu trách nhiệm trong các tồn tại, khuyết điểm qua thanh tra phát hiện.

Về trách nhiệm cá nhân, Chi cục trưởng, quyền chi cục trưởng, kế toán trưởng, phụ trách kế toán (theo mảng được phân công), trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng Ban Quản lý dự án, các cá nhân trong ban quản lý được phân công nhiệm vụ theo dõi giai đoạn 2015-2016 chịu trách nhiệm về những tồn tại, khuyết điểm qua thanh tra phát hiện.

Hạt trưởng, Giám đốc Ban Quản lý, kế toán Hạt Kiểm lâm và kế toán Ban Quản lý rừng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, tồn tại qua thanh tra phát hiện./.

Lan Anh