(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Nghị định số 47/2012/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
5:3' 13/6/2012

Ngày 28/5/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2012/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo Nghị định này mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.110.000 đồng.


Cũng theo Nghị định này, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng; trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công; trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B được nâng lên.

Trong đó, trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 là 1.860.000 đ; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là 1.148.000đ; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là 622.000 đ; trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là 1.302.000đ.


Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ là 1.110.000đ; thân nhân 2 liệt sỹ là 1.983.000đ; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân nuôi dưỡng liệt sỹ là 1.983.000đ.


Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 1.983.000đ và 931.000đ tiền phụ cấp; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động kháng chiến được hưởng trợ cấp 931.000đ.


Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt thì được trợ cấp 1.110.000 đồng/tháng (mức cũ 876.000 đồng); bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được trợ cấp 622.000 đồng/tháng (mức cũ 491.000 đồng);...


Nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ đối với thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng…


Nghị định này thay thế Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2011 của Chỉnh phủ. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này sẽ được tính thực hiện từ ngày 01/5/2012.

Xem file đính kèm
ND47CP2012.doc

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập   (15/10/2012)  
Nghị định số 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính   (9/10/2012)  
Nghị định 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam   (6/9/2012)  
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD).   (4/9/2012)  
Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân   (30/7/2012)  
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.   (23/7/2012)  
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   (21/7/2012)  
Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy   (21/7/2012)  
Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.   (20/7/2012)  
Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ   (25/6/2012)  
Các bài đã đăng
Nghị định số 42/2012/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa   (13/6/2012)
Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án   (11/6/2012)
Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn   (31/5/2012)
Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo   (18/5/2012)
Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ   (26/4/2012)
Nghị định số 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc   (26/4/2012)
Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ   (26/4/2012)
Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao   (24/4/2012)
Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện   (23/4/2012)
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức   (12/4/2012)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp