(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Thông tư số 177/2011/TT-BTC, ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.
6:51' 6/12/2011

Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất được Bộ Tài chính đề cập là đối với số bổ sung cân đối, ngân sách Trung ương bổ sung tăng thêm theo mức đã được Quốc hội quyết định và bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng và được Thủ tướng giao cho từng địa phương tại Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011.


Cụ thể, các bộ, cơ quan Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; UBND cấp tỉnh khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2012.

Đồng thời, các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc dành 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao) để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2012.

Các địa phương phải sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2011 so với dự toán năm 2011 được Thủ tướng giao số đã bố trí (nếu có) hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong dự toán năm 2012 để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và áp dụng đối với năm ngân sách 2012.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Xem file đính kèm
TT so 177.2011.BTC.doc
 

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm   (28/12/2011)  
Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch   (28/12/2011)  
Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.   (16/12/2011)  
Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại   (16/12/2011)  
Nghị định số 118/2011/NĐ-CP, ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng   (16/12/2011)  
Nghị định số 117/2011/NĐ-CP, ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân   (15/12/2011)  
Nghị định số 115/2011/NĐ-CP, ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ.   (14/12/2011)  
Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam   (14/12/2011)  
Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13/12/2011 của Chính phủ quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển   (13/12/2011)  
Nghị định số 113/2011/NĐ-CP, ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 4 Điều 3; Điều 4; Điều 5 và khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.   (8/12/2011)  
Các bài đã đăng
Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 6/12/2011 ban hành Quy định về quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực thanh tra kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa   (6/12/2011)
Nghị định số 110/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay.   (5/12/2011)
Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.   (5/12/2011)
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ quy định về công chức xã, phường, thị trấn.   (5/12/2011)
Nghị định số 109/2011/NĐ-CP, ngày 02/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.   (2/12/2011)
Nghị định số 108/2011/NĐ-CP, ngày 30/11/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.   (30/11/2011)
Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh phí hoạt động chuyên môn đặc thù của cơ quan đại diện được cấp từ ngân sách Nhà nước nêu tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.   (24/11/2011)
Thông tư số 34/2011/T-BLĐTBXH, ngày 24/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.   (24/11/2011)
Nghị định số 106/2011/NĐ-CP, ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.   (23/11/2011)
Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.   (17/11/2011)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp
Xem nhiều nhất
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở