(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
14:22' 8/8/2011

Nhằm minh bạch hóa tài sản, thu nhập phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, ngày 08/08/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.


Nghị định quy định rõ người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ nội dung kê khai. Việc kê khai lần đầu được tiến hành theo định kỳ hằng năm theo mẫu quy định. Việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.

Quy định mới đã bổ sung thêm căn cứ để yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập trong trường hợp khi thấy cần có thêm thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Bên cạnh 04 hình thức xử lý kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức được áp dụng đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực như quy định trước đây, Nghị định bổ sung thêm hình thức mới có tính chất nghiêm khắc hơn. Theo đó, cán bộ, công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận về sự kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với người kê khai không trung thực.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2011. Các quy định, Mẫu bản kê khai trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Xem file đính kèm
ND 68.2011.doc

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản   (25/8/2011)  
Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.   (24/8/2011)  
Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/06/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm   (23/8/2011)  
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.   (22/8/2011)  
Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em   (22/8/2011)  
Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.   (18/8/2011)  
Thông tư số 16/2011/TT-NHNN ngày 17/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.   (17/8/2011)  
Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.   (15/8/2011)  
Thông tư số 15/2011/TT-NHNN, ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.   (12/8/2011)  
Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS   (8/8/2011)  
Các bài đã đăng
Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.   (8/8/2011)
Thông tư số 113/2011/TT-BTC, ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.   (4/8/2011)
Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối   (3/8/2011)
Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm thủy sản   (3/8/2011)
Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 02/08/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng trong Biểu thuế xuất khẩu   (2/8/2011)
Nghị định số 66/2011/NĐ-CP, ngày 01/08/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.   (1/8/2011)
Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT Ngày 01/08/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam   (1/8/2011)
Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS   (1/8/2011)
Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) giai đoạn 2011 - 2013.   (29/7/2011)
Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại   (28/7/2011)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp
Xem nhiều nhất
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở