(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Thông tư số 83/2011/TT-BTC Ngày 16/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012.
9:25' 16/6/2011

Trong đó, năm 2012 nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành kinh tế xã hội và tài chính ngân sách của Chính phủ; giảm tỷ lệ bội chi NSNN so với năm 2011, quản lý nợ trong phạm vi an toàn.


Dự toán thu NSNN năm 2012 phải được xây dựng trên cơ sở bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, sự phục hồi của nền kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2012; tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách theo các chính sách, chế độ hiện hành và những chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2012.

Đồng thời, dự toán thu NSNN phải xây dựng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao với mức động viên đạt khoảng 24% GDP, trong đó thu thuế và phí đạt khoảng 23% GDP. Dự toán thu nội địa tăng bình quân tối thiểu 16 - 18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011 tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng địa phương; dự toán thu từ hoạt động nhập khẩu tăng tối thiểu 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011.

Dự toán chi NSNN được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ NSNN năm 2011; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước dự kiến thực hiện năm 2012.

Cũng theo Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo kinh phí phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; bảo đảm an sinh xã hội; tăng dự trữ nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bố trí kinh phí đảm bảo tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2011; quy trình và thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được thực hiện theo quy định của định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

Xem file đính kèm
TT 83.2011. BTC.doc

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.   (1/7/2011)  
Nghị định số 52/2011/NĐ-CP, ngày 30/06/2011 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.   (30/6/2011)  
Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27/06/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện   (27/6/2011)  
Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông   (24/6/2011)  
Thông tư số 92/2011/TT-BTC ngày 23/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471//QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ   (23/6/2011)  
Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải   (21/6/2011)  
Nghị định số 48/2011/NĐ-CP Ngày 21/06/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải   (21/6/2011)  
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính   (17/6/2011)  
Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.   (17/6/2011)  
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ   (17/6/2011)  
Các bài đã đăng
Nghị định số 44/2011/NĐ-CP Ngày 14/06/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương   (14/6/2011)
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước   (13/6/2011)
Nghị định số 42/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến   (13/6/2011)
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng   (9/6/2011)
Nghị định số 41/2011/NĐ-CP ngày 08/06/2011 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu   (8/6/2011)
Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 8/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục   (8/6/2011)
Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 8/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp   (8/6/2011)
Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT, ngày 07/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông   (7/6/2011)
Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT Ngày 07/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng   (7/6/2011)
Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán   (1/6/2011)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp