(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
14:19' 1/12/2010

Ngày 30/11/2010, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010.


Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Khoáng sản là dầu khí, khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Các chính sách của Nhà nước về khoáng sản được quy định khá chi tiết tại Luật này. Theo đó, Nhà nước có chiến lược, quy hoạch khoáng sản để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ; bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hợp tác với các tổ chức chuyên ngành địa chất của Nhà nước để điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đồng thời khuyến khích dự đầu tư khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đầu tư, nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan.

Luật này cũng quy định chi tiết và các điều kiện, thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; tài chính về khoáng sản; hình thức, nguyên tắc, điều kiện và thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Xem file đính kèm
luat khoang san.doc

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT, ngày 14/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục   (30/12/2010)  
Thông tư 40/2010/TT-BCT ngày 13/12/2010 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực   (28/12/2010)  
Luật Thanh tra (sửa đổi)   (17/12/2010)  
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.   (15/12/2010)  
Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng qui định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình   (8/12/2010)  
Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ ban hành quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường   (8/12/2010)  
Nghị định số 112/2010/NĐ-CP, ngày 01/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.   (7/12/2010)  
Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế   (6/12/2010)  
Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp   (4/12/2010)  
Thông tư số 186/2010/TT-BTC, ngày 18/11/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư   (3/12/2010)  
Các bài đã đăng
Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010   (1/12/2010)
Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg, ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh   (30/11/2010)
Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg, ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia   (30/11/2010)
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010   (30/11/2010)
Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, ngày 15/11/2010   (30/11/2010)
Nghị định số 110/2010/NĐ-CP, ngày 09/11/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ qui định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ   (25/11/2010)
Thông tư số 175/2010/TT-BTC, ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN   (20/11/2010)
Nghị định số 109/2010/NĐ-CP, ngày 05/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo   (15/11/2010)
Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan   (15/11/2010)
Thông tư số 169/2010/TT-BTC, ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.   (11/11/2010)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp
Xem nhiều nhất
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở