(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Nghị định số 112/2010/NĐ-CP, ngày 01/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
16:21' 7/12/2010

Nghị định này nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm. Chẳng hạn như với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh có giá trị từ trên 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, quy định mới phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng (mức cũ chỉ phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng); bổ sung thêm quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Nghị định cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định đối với một trong các trường hợp sau: hành vi vi phạm là của cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, pha trộn, gia công, lắp ráp, tái chế, chế tác, phân loại, sang chiết, nạp, đóng gói, nhập khẩu hàng giả hoặc hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2011. Bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại; bãi bỏ các Điều 23, 24 và 25 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hành vi vi phạm hành chính đã lập biên bản vi phạm hành chính trong thời gian Nghị định này chưa có hiệu lực, nhưng tại thời điểm xử phạt Nghị định này đã có hiệu lực thì việc xử phạt áp dụng theo quy định của Nghị định này nếu Nghị định này không quy định bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc quy định hình thức xử phạt và mức phạt nhẹ hơn.

Xem file đính kèm
ND 112.2010.doc

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra   (13/1/2011)  
Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.   (12/1/2011)  
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn   (12/1/2011)  
Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.   (12/1/2011)  
Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT, ngày 14/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục   (30/12/2010)  
Thông tư 40/2010/TT-BCT ngày 13/12/2010 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực   (28/12/2010)  
Luật Thanh tra (sửa đổi)   (17/12/2010)  
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.   (15/12/2010)  
Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng qui định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình   (8/12/2010)  
Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ ban hành quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường   (8/12/2010)  
Các bài đã đăng
Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế   (6/12/2010)
Nghị định số 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp   (4/12/2010)
Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp   (4/12/2010)
Thông tư số 186/2010/TT-BTC, ngày 18/11/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư   (3/12/2010)
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010   (1/12/2010)
Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010   (1/12/2010)
Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg, ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh   (30/11/2010)
Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg, ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia   (30/11/2010)
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010   (30/11/2010)
Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, ngày 15/11/2010   (30/11/2010)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp