(GMT+7)
Văn bản > Văn bản mới ban hành
Thông tư số 30 /2010/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 29/9/2010 quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
21:12' 5/10/2010

Thông tư này quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, bao gồm các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực nghề nghiệp. Được áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề tại các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở  khác có tham gia hoạt động dạy nghề và không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy các môn chung, các môn văn hoá tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.


Việc ban hành chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề nhằm mục đích: Làm cơ sở để xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề. Giúp giáo viên, giảng viên dạy nghề tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên, giảng viên dạy nghề hàng năm phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ này. Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề.

Thông tư đã qui định rõ về các tiêu chí, tiêu chuẩn về giáo viên, giảng viên dạy nghề như:

Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống.
Trong tiêu chí này đã đưa ra 4 tiêu chuẩn như: Phẩm chất chính trị; Đạo đức nghề nghiệp; Lối sống, tác phong và Kiến thức chuyên môn.

Tiêu chí 2: Năng lực chuyên môn.
Tiêu chí này phải có 2 tiêu chuẩn: Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề.

Tiêu chí 3: Năng lực sư phạm dạy nghề.
Tiêu chí này bao gồm các tiêu chuẩn sau: Trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, thời gian  tham gia giảng dạy; Chuẩn bị hoạt động giảng dạy; Thực hiện hoạt động giảng dạy; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; Quản lý hồ sơ dạy học; Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục; Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập; Hoạt động xã hội.

Tiêu chí 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học.
Trong tiêu chí này người giáo viên, giảng viên dạy nghề phải biết trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng, rèn luyện và có kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu khoa học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/11/2010.

Xem file đính kèm
TT 30-2010 ve chuan giao vien giang vien day nghe.doc

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Quyết định số 1843/QĐ-TTg, ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.   (21/10/2010)  
Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT, ngày 04/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường.   (20/10/2010)  
Thông tư số 15/2010/TT-BTP, ngày 04/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý   (20/10/2010)  
Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới   (19/10/2010)  
Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ   (19/10/2010)  
Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT, ngày 01/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.   (19/10/2010)  
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007.   (18/10/2010)  
Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 (Quyết định 59/2007/QĐ-TTg) quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.   (18/10/2010)  
Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/9/2010 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch   (8/10/2010)  
Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.   (6/10/2010)  
Các bài đã đăng
Thông tư số 153/2010/TT-BTC, ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.   (4/10/2010)
Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/9/2010 về công báo   (3/10/2010)
Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư   (2/10/2010)
Thông tư số 150/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 27 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí   (2/10/2010)
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng   (1/10/2010)
Thông tư liên tịch số 144 /2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự   (28/9/2010)
Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.   (27/9/2010)
Nghị định số 98/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa   (27/9/2010)
Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp   (25/9/2010)
Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.   (15/9/2010)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp