(GMT+7)
Tư liệu > TT các địa phương
Thanh tra tỉnh Phú Thọ
9:28' 8/10/2010

1- Ngày thành lập:
 
2- Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ:

- Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng III năm 2005.
- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III (1988), hạng II (1995), hạng I (2000).
- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2009.


3- Cơ cấu tổ chức hiện nay của Thanh tra tỉnh: Gồm 05 phòng

Tên phòng
1- Văn phòng tổng hợp
2- Phòng Thanh tra xét khiếu tố
3- Phòng Thanh tra kinh tế
4- Phòng Thanh tra nội chính văn xã
5- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng
Điện thoại
0210.3846317
0210.3818716
0210.3818723
0210.3818714
0210.3818724

Đại lộ Hùng Vương - TP. Việt Trì.


4- Thanh tra cấp Sở, cấp huyện:

Thanh tra các sở, ngành:
1- Thanh tra Sở Công thương
2- Thanh tra Sở Giáo dục-Đào tạo
3- Thanh tra Sở Giao thông- Vận tải
4- Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư
5- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
6- Thanh tra Sở Lao động- Thương binh & Xã hội
7- Thanh tra Sở Nội vụ
8- Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
9- Thanh tra Sở Tài chính
10- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
11- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
12- Thanh tra Sở Tư pháp
13- Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
14- Thanh tra Sở Xây dựng
15- Thanh tra Sở Y tế
16- Thanh tra Công an
17- Thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
18- Thanh tra Cục thuế
19- Thanh tra Ngân hàng
20- Thanh tra Ban dân tộc
21- Thanh tra Bảo hiểm xã hội

Thanh tra huyện, thành phố:

1- Thanh tra TP. Việt Trì
2- Thanh tra TX. Phú Thọ
3- Thanh tra huyện Lâm Thao
4- Thanh tra huyện Phù Ninh
5- Thanh tra huyện Thanh Ba
6- Thanh tra huyện Đoan Hùng
7- Thanh tra huyện Hạ Hòa
8- Thanh tra huyện Tam Nông
9- Thanh tra huyện Thanh Thủy
10- Thanh tra huyện Cẩm Khê
11- Thanh tra huyện Thanh Sơn
12- Thanh tra huyện Tân Sơn
13- Thanh tra huyện Yên Lập

Điện thoại
0210.3864525
0210.3240234
0210.3854397
0210.3846581
0210.3846343
0210.3846594
0210.3846481
0210.3864328
0210.3846284
0210.3843782
0210.3811486
0210.3843417
0210.3846390
0210.3846613
0210.3846322
0210.3525100
0210.3846716
0210.3846489
0210.3846302
0210.3813760
0210.3848978


0210.3843529
0210.3821419
0210.3825765
0210.3829939
0210.3838931
0210.3880502
0210.3883162
0210.3879491
0210.3877121
0210.3889437
0210.3873198
0210.3615014
0210.3870226

5- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh:

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Bá Tuấn: ĐT: 0210.3811928. DĐ: 0973151558
- Các Phó Chánh Thanh tra:
        1- Nguyễn Quang Sỹ: ĐT: 0210.3812168. DĐ: 0913310164
        2- Bùi Trọng Tiến:       ĐT: 0210.3844305. DĐ: 0983366709

6- Tổng số cán bộ hiện nay của Thanh tra tỉnh: 37 cán bộ

 Trong đó:
 - Chuyên viên cao cấp: 02
 - Thanh tra viên chính: 10
 - Thanh tra viên, chuyên viên: 20

7- Địa chỉ, điện thoại, fax, email của Thanh tra tỉnh: 

 Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Thanh tra TP. Cần Thơ   (4/1/2011)  
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế   (19/10/2010)  
Thanh tra tỉnh Quảng Ninh   (13/10/2010)  
Thanh tra tỉnh Gia Lai   (11/10/2010)  
Các bài đã đăng
Thanh tra tỉnh Long An   (6/10/2010)
Thanh tra tỉnh Thái Nguyên   (7/9/2010)
Thanh tra TP. Hà Nội   (30/8/2010)
Thanh tra tỉnh Nam Định   (16/8/2010)
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh   (7/8/2010)
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long   (6/8/2010)
Thanh tra tỉnh Hưng Yên   (28/7/2010)
Thanh tra tỉnh Bình Thuận   (28/7/2010)
Thanh tra tỉnh Hải Dương   (26/7/2010)
Thanh tra tỉnh Tuyên Quang   (20/7/2010)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp