(GMT+7)
Tư liệu > TT các địa phương
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
14:8' 6/7/2010

1- Ngày thành lập: 01/01/1997.
 
2- Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ:

- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004.
- Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008.
3- Cơ cấu tổ chức hiện nay của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh: Gồm 05 phòng

Tên phòng
1- Văn phòng
2- Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1
3- Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2
4- Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 3
5- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng
Điện thoại
0241.3 822 364
0241.3.823 976
0241.3.826 086
0241.3.874 087
0241.3.826 084

Hát quan họ. Ảnh minh họa.


4- Thanh tra cấp Sở, cấp huyện:

Tên đơn vị
1- Thành phố Bắc Ninh
2- Thị xã Từ Sơn
3- Huyên Quế Võ
4- Huyện Tiên Du
5- Huyện Yên Phong
6- Huyện Thuận Thành
7- Huyện Gia Bình
8- Huyện Lương Tài
9- Sở Tài chính
10- Sở Tài nguyên-Môi trường
11- Sở Xây dựng
12- Sở Giao thông-Vận tải
13- Sở Nông nghiệp & PTNT
14- Sở Kế hoạch và Đầu tư
15- Sở Công thương
16- Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch
17- Sở Lao động-TB-XH
18- Sở Thông tin và Truyền thông
19- Sở Giáo dục
20- Sở Y tế
21- Sở Khoa học-Công nghệ
22- Sở Tư pháp
23- Ban quản lý các Khu công nghiệp
24- Sở Nội vụ
Điện thoại
0241.3.820 227
0241.3.835 111
0241.3.863.282
0241.3.837 005
0241.3.860 356
0241.3.865 249
0241.3.556 012
0241.3.867 362
0241.3.825 251
0241.3.823 452
0241.3.823 322
0241.3.826 745
0241.3.854 073
0241.3.874 011
0241.3.822 652
0241.3.822 534
0241.3.823 182
0241.3.875 559
0241.3.810 094
0241.3.823 241
0241.3.824 668
0241.3.825 726
0241.3.875 086
0241.3.854 289

5- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh:

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Trung Tần: ĐT: 0241.3.822 365 
- Các Phó Chánh Thanh tra:
        1- Nguyễn Minh Cảnh:                ĐT 0241.3.826 085 
        2- Trần Văn Chăm:                     ĐT: 0241.3.811 144 
        3- Nguyễn Trọng Tân:                 ĐT: 0241.3.875 136 

6- Tổng số cán bộ hiện nay của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh: 33.
 
Trong đó:
 - Thanh tra viên cao cấp: 02
 - Thanh tra viên chính: 05
 - Thanh tra viên: 18
 
7- Địa chỉ, điện thoại, fax, email của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh:
 
- Địa chỉ: Số 4 đường Phù Đổng Thiên Vương - Suối Hoa - Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 0241. 3822364
 - Fax: 0241.3874177
 - Email: thanhtratinhbacninh@gmail.com

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Thanh tra tỉnh Tuyên Quang   (20/7/2010)  
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh   (19/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Bắc Giang   (18/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi   (17/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp   (16/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Nghệ An   (14/7/2010)  
Thanh tra TP. Hải Phòng   (12/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Bến Tre   (11/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Kiên Giang   (10/7/2010)  
Thanh tra tỉnh Phú Yên   (8/7/2010)  
Các bài đã đăng
Thanh tra tỉnh Cà Mau   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Bình Định   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Lai Châu   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Đồng Nai   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Ninh Thuận   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Quảng Bình   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Quảng Nam   (6/7/2010)
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa   (5/7/2010)
Thanh tra tỉnh Yên Bái   (22/6/2010)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp