(GMT+7)
Diễn đàn Thanh tra
Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công khai kết luận thanh tra.
8:2' 1/4/2011

(Thanhtravietnam.vn) - Quy định của pháp luật hiện nay còn thiếu thống nhất, chưa rõ ràng có điểm mâu thuẫn nhất là việc phân định kết luận thanh tra thuộc loại tài liệu “mật”, hay “không mật”.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo định kỳ vào sáng thứ năm, tuần cuối cùng của tháng, tuy nhiên, do tính chất đặc thù của hoạt động thanh tra, thông thường thời gian tiến hành một cuộc thanh tra từ 45 đến 60 ngày, vì vậy việc thực hiện quy định này cũng còn một số bất cập do trong thời gian một tháng số cuộc thanh tra kết thúc và ban hành kết luận thường rất ít. Do đó, nội dung họp báo thường rất ít thông tin về cuộc thanh tra Thanh tra Chính phủ đang tiến hành. Để khắc phục tình trạng này và nhằm nâng cao chất lượng các các cuộc họp báo, Tổng Thanh tra đã có chỉ đạo thời gian họp báo mỗi quý một lần, quy định như vậy là phù hợp với thực tế hiện nay, tuy nhiên, cần tăng cường các cuộc họp báo đột xuất, đặc biệt khi có những nội dung đang được dư luận quan tâm. 

Liên quan đến quy định của pháp luật về việc công khai kết luận thanh tra: theo Quyết định số 588/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 25/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành Thanh tra thì tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức thuộc diện tài liệu “mật”, như vậy có thể xem kết luận thanh tra không được quy định là loại tài liệu “mật”.

Cũng liên quan đến vấn đề này theo Quyết định số 2016 /2007/QĐ-TTCP ngày 26/9/2007 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo định kỳ, trong buổi họp báo, Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cung cấp cho báo chí những thông tin liên quan đến hoạt động thanh tra; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra của đối tượng thanh tra và các cơ quan liên quan. Quy chế cũng quy định các trường hợp Người phát ngôn từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong đó có các “kết luận thanh tra, kết luận xem xét đơn tố cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của Thủ tướng Chính phủ”, như vậy theo Quy chế này có thể xem đây là loại tài liệu “Mật”.

Mặt khác, Điều 27, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, về công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước quy định: “hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải được tiến hành công khai theo quy định của pháp luật; văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác: kết luận thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo…”, như vậy theo quy định của Luật này thì kết luận thanh tra nói chung là tài liệu phải được công khai và không phải là loại tài liệu “mật”.

Như vậy, quy định của pháp luật hiện nay còn thiếu thống nhất, chưa rõ ràng có điểm mâu thuẫn nhất là việc phân định kết luận thanh tra thuộc loại tài liệu “mật”, hay “không mật”. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gặp nhiều tranh cãi trong việc phân định rạch ròi về kết luận thanh tra thuộc loại tài liệu nào. Hoạt động thanh tra là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều khi kết luận thanh tra liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia, đến quyền bí mật riêng tư, quyền tự do dân chủ của công dân, vì thế việc công khai kết luận thanh tra đòi hỏi phải suy tính thấu đáo, thận trọng và cần có những quy định cụ thể, rõ ràng.

Có lẽ cũng xuất phát từ nguyên nhân trên nên thời gian trước đây, một số kết luận thanh tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp Thanh tra Chính phủ thường sử dụng dấu “mật” khi Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chính thức; thời gian gần đây, dấu “mật” ít được sử dụng, hầu hết các kết luận thanh tra khi ban hành đều sử dụng dòng chữ “tài liệu chưa phổ biến”. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản của việc tiếp cận các thông tin liên quan đến kết luận thanh tra khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc… và phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau của các phóng viên, nhà báo khi tiếp cận “tài liệu chưa phổ biến” này.

Quy chế phát ngôn của Thanh tra Chính phủ hiện đã bộc lộ một số điểm bất cập so với yêu cầu thực tế như: phạm vi phát ngôn, vai trò, quyền hạn của người phát ngôn, nội dung họp báo…; làm cho việc cung cấp thông tin nói chung và các thông tin về kết luận thanh tra nói riêng, sự phối hợp trao đổi thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan báo chí.

Về nhận thức, các cơ quan thanh tra và báo chí cũng còn những điểm phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa. Đối với các cơ quan thanh tra, vẫn còn hiện tượng nhận thức chưa đúng chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của báo chí đối với công tác thanh tra cho nên chưa tích cực, chủ động phối hợp với báo chí thậm chí còn có tâm lý ngại ngần, né tránh báo chí. Ngược lại về phía báo chí cũng còn nhiều trường hợp chưa nhận thức rõ vai trò vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra chưa nắm vững quy định về pháp luật nói chung và pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng nói riêng vì thế chưa quan tâm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra trong quá trình tác nghiệp và đưa tin bài về vụ việc có liên quan đến hoạt động của ngành thanh tra, thậm chí còn đưa tin bài liên quan đến nội dung kết luận thanh tra chưa chính xác, khách quan gây bất lợi cho hoạt động thanh tra hoặc đưa ra không đúng thời điểm vô hình chung làm ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn thanh tra, chất lượng hiệu quả của kết luận thanh tra.

Do vậy, để đảm bảo cho việc công khai kết luận thanh tra được thuận lợi và đúng tinh thần pháp luật cần có quy định cụ thể hơn về hình thức bắt buộc phải công khai, tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức, cá nhân và nhất là các cơ quan báo chí có thể tiếp cận kết luận thanh tra và giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các kết luận, kiến nghị về thanh tra, đồng thời cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện Quy định về công khai xử lý kết luận thanh tra do quy định về xử lý kết luận thanh tra theo pháp luật hiện hành còn chưa rõ ràng, nên nhiều kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra sau khi gửi cho cơ quan quản lý nhà nước chậm được xử lý, xử lý không rõ ràng, hoặc những kết luận, kiến nghị không được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh, làm giảm hiệu quả công tác thanh tra./.

Nguyễn Hữu Hoà
Trưởng phòng Tổng hợp (VP TTCP)

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
   
 
 
Các bài mới
Một số góp ý về Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính   (9/6/2011)  
Trao đổi về một số quyền trong hoạt động thanh tra   (2/6/2011)  
Một số ý kiến góp ý vào nội dung Dự thảo Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra sửa đổi   (25/5/2011)  
Tài liệu tham khảo phục vụ Hội nghị trực tuyến về Luật Thanh tra 2010   (17/5/2011)  
Về xem xét, xử lý các khiếu nại quá thời hạn mà không được giải quyết   (11/5/2011)  
Dự thảo Nghị định quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra   (6/5/2011)  
Đổi mới tổ chức thanh tra ngân hàng theo quy định của pháp luật về thanh tra   (27/4/2011)  
Dự thảo Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành   (19/4/2011)  
Dự thảo Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra   (14/4/2011)  
Trách nhiệm của Đảng ủy, công đoàn cấp trên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra   (7/4/2011)  
Các bài đã đăng
Về kiểm tra việc xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa   (23/3/2011)
Một số vấn đề rút ra qua thực tế chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra   (17/3/2011)
Những yếu tố tác động đến chất lượng báo cáo kết quả thanh tra   (9/3/2011)
Những tồn tại, hạn chế của công tác thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp   (3/3/2011)
Việt Nam và quá trình tham gia cơ chế đánh giá việc thực thi Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng   (23/2/2011)
Thanh tra trên cơ sở rủi ro và tiến trình áp dụng tại Việt Nam   (17/2/2011)
Một số điểm mới trong Luật Thanh tra sửa đổi   (10/2/2011)
Phân biêt giữa giám sát và kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra.   (28/1/2011)
Những vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện trong các quy định về kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra   (24/1/2011)
Làm thế nào để đảm bảo Kết luận thanh tra có chất lượng, hiệu quả ?   (17/1/2011)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp
Tiêu điểm
Nhu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Một số bất cập trong quy định của Luật Cán bộ, công chức về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Tăng cường sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước cấp địa phương ở Việt Nam
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL của Bộ Tư pháp
Xây dựng Nghị định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN, DN có vốn nhà nước: Tránh chồng chéo, trùng lắp
Bàn về việc thành lập phòng giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra ở cơ quan thanh tra cấp tỉnh hiện nay
Thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP: Góc nhìn từ các địa phương
Xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính
Cơ sở của việc quy định chính quyền đô thị trong Hiến pháp 1992
Hoạt động thanh tra hành chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Để nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Bàn về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cơ quan hành chính nhà nước
Bàn về thẩm quyền chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện
Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Cần thống nhất trong xử lý các hành vi lấn, chiếm đất
Đôi điều trao đổi về nhiệm vụ của Thư ký đoàn thanh tra trong hoạt động thanh tra hành chính của lực lượng CAND.
Về đối thoại trong quy trình giải quyết khiếu nại
Nội luật hóa các điều khoản bắt buộc của Công ước Phòng chống tham nhũng trong BLHS – vấn đề còn nhiều thách thức
Một số vướng mắc trong thực hiện các quy định của Luật Thanh tra về thanh tra chuyên ngành
Bàn về khái niệm kiểm tra và một số khái niệm liên quan đến kiểm tra
Xem nhiều nhất
Bàn về một số hạn chế của Luật Doanh nghiệp năm 2005
Bàn về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cơ quan hành chính nhà nước
Một số bất cập trong quy định của Luật Cán bộ, công chức về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện Luật Tố cáo