(GMT+7)
Chính trị
Xử lý dứt điểm một số vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài
7:28' 28/7/2013

(ThanhtraVietnam) - Thông báo kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo ký ngày 23/7 cho biết, từ nay đến cuối năm 2013 sẽ tập trung xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị.


Toàn văn Thông báo này đã được giới thiệu trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Noichinh.vn


Theo đó, tại phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã kiểm điểm, đánh giá công tác PCTN 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; cho ý kiến về kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo Kế hoạch 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) đánh giá công tác  PCTN trong 6 tháng đầu năm có bước tiến mới, nền nếp và bài bản hơn, đạt được kết quả tích cực như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế; thành lập, củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính TƯ - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; thành lập các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và vai trò của báo chí đối với PCTN…đã tạo nên hiệu ứng tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở trong công tác PCTN. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng, công tác PCTN vẫn còn nhiều hạn chế.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất 08 nhiệm vụ nêu trong dự thảo Báo cáo, trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN theo Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Nội chính Trung ương sớm hoàn thành, trình Ban Bí thư ký ban hành các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hoàn thành trong Quý IV năm 2013.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác PCTN; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ba là, chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; trong Quý III, tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm theo đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, tăng cường chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN; chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về PCTN để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Năm là, các thành viên Ban Chỉ đạo trên từng cương vị công tác chủ động triển khai nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công, cụ thể hóa chủ trương của Ban Chỉ đạo thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành mình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN của các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách.

Sáu là, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, hoàn thành việc thành lập và đi vào hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong tháng 7 năm 2013; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN.

 Về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất thành lập 07 Đoàn công tác do một số thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn theo đề xuất của Ban Nội chính Trung ương để kiểm tra, giám sát việc  thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm phát hiện hạn chế, yếu kém, vướng mắc trong các hoạt động này từ đó đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác PCTN; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong công tác PCTN.

Đối với một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất quan điểm xử lý theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chứ không làm thay công việc của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo có quyền đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ, việc cụ thể nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị.

Theo đó, thời gian tới sẽ đưa 8 vụ án, 02 vụ việc tham nhũng và kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương tại Phiên họp này vào diện Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để kéo dài.

Để tăng cường tác dụng răn đe và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo nghiên cứu, quy định tiêu chí được hưởng án treo theo hướng siết chặt điều kiện cho hưởng án treo đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng; Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, quy định tiêu chí xét đặc xá theo hướng siết chặt điều kiện đề nghị đặc xá đối với các phạm nhân phạm tội tham nhũng nghiêm trọng; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo nghiên cứu, quy định việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can, bị cáo phạm tội tham nhũng cho đến khi xét xử xong vụ án; trừ các trường hợp được quy định tại Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự.

PV

Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp họp phiên thứ 7   (11/8/2013)  
Hoạt động giám sát của QH đã tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc   (11/8/2013)  
TP.HCM sẽ có Thị trưởng?   (8/8/2013)  
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7   (6/8/2013)  
Nâng tầm quan hệ hợp tác song phương giữa TTCP Việt Nam và NACC Thái Lan   (5/8/2013)  
Đề nghị truy trách nhiệm vụ chìm tàu ở Cần Giờ   (4/8/2013)  
TP.HCM: Xử lý rốt ráo ba vấn đề nóng   (2/8/2013)  
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc   (1/8/2013)  
Ngành Kiểm tra của Đảng: 65 năm xây dựng và trưởng thành   (30/7/2013)  
Triển vọng mới quan hệ Việt - Mỹ từ chuyến thăm của Chủ tịch nước   (29/7/2013)  
Các bài đã đăng
Xác lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là đối tác toàn diện   (26/7/2013)
Kinh tế, thương mại là trọng tâm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ   (25/7/2013)
Thanh tra Chính phủ tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản   (24/7/2013)
Trao Quyết định thăng hàm Thượng tướng cho 3 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an   (23/7/2013)
Nhiều người đứng đầu chưa tích cực chỉ đạo chống tham nhũng   (19/7/2013)
Tăng áp lực chống tham nhũng   (19/7/2013)
Sớm xét xử một số vụ tham nhũng nghiêm trọng   (18/7/2013)
Tiếp tục tăng cường xử lý sau thanh tra   (16/7/2013)
Cần thống nhất về nhận thức và hành động trong việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.   (16/7/2013)
Bổ nhiệm trưởng Ban Nội chính Đà Nẵng   (16/7/2013)
Xem theo ngày tháng / / Xem tiếp
Tiêu điểm
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm
LL Công an - Quân đội: Đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH
Cần tập trung thanh tra những lĩnh vực quản lý nhà nước còn yếu kém
Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý nhà nước về TN và MT
Mít tinh trọng thể Kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Ông Lê Sỹ Bảy được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ
Thông điệp 2014 của Thủ tướng: Động lực từ đổi mới thể chế và quyền làm chủ của nhân dân
Bộ Công an Việt Nam – Bộ An ninh Lào: đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu
“Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế”
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các TB, chỉ thị của Chính phủ, của ngành trong chỉ đạo giải quyết KNTC
Tập trung cao độ giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng và tránh phát sinh tồn đọng
Năm 2013 hoạt động quốc tế đã góp phần tích cực vào sự phát triển của Quốc hội
Phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa Thanh tra Chính Phủ và Đài THVN
Luật Tổ chức Quốc hội 2001 đã phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động của Quốc hội
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc tại Lai Châu
Ưu tiên sửa những Luật có nội dung không còn phù hợp với Hiến pháp
UBTVQH thông qua Chương trình công tác năm 2014
Cần sớm luật hóa những nội dung của Hiến pháp
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long
Việt Nam – Hàn Quốc: Nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực
Công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII