(GMT+7)
Tạp chí Thanh tra số 8/2011
LÂM ĐỒNG: SAU 3 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO 130-TB/TW (16/9/2011)

Từ khi có Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc những nội dung của Thông báo, đồng thời coi đây là công tác trọng tâm hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cả hệ thống chính trị. Thực hiện thông báo 130-TB/TW của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động và UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW.

Ngay sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo kết luận số 130-TB/TW đến cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội nghị đã thu hút 1620 cán bộ tham gia, trong đó có 98% là Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 148 xã, phường, thị trấn các huyện, thành phố đã tham dự. Qua hội nghị, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm và nhận thức đúng mức về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là trách nhiệm của toàn thể cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan. Cùng với đó, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 3-212/QĐ-TTg của tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các ngành xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, mở lớp tập huấn Luật Khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Các ngành, các cấp đã tổ chức tập huấn được 17 lớp và nhiều cuộc tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật cho 2.287 lượt người tham gia, trợ giúp pháp lý về khiếu nại, tố cáo cho hơn 350 trường hợp, tiếp và trả lời được 20 đơn thư bạn nghe đài; tiến hành in ấn, biên soạn 3.300 tờ thông tin pháp luật, 8.000 tờ rơi cấp cho chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, rà soát và lập danh sách các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài  tồn đọng. Đồng thời, tỉnh thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp đi giải quyết tại 10 huyện, thành phố. Qua kiểm tra, rà soát đoàn công tác đã kết luận và đưa ra hướng giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc. Tính đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh còn 20 vụ việc tồn đọng phải giải quyết. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 1 vụ việc thuộc thẩm quyền xem xét của địa phương.

Nhìn chung từ khi triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm. Trong đó đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào công tác tiếp dân, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, các đơn liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Do vậy, trong thời gian qua công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, khiếu kiện đông người được hạn chế, tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp giảm rõ rệt, công tác tiếp dân ngày càng đi vào nề nếp. Đồng thời các cấp đã giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài. Từ năm 2008 đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, UBND tỉnh và UBND các huyện đã bố trí phân công lãnh đạo thường xuyên tiếp dân theo đúng quy định. Tại các buổi tiếp dân định kỳ của tỉnh đều có sự tham gia của đại diện Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và các sở, ban ngành. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh tiếp được 10.786 lượt công dân, trong đó: tỉnh tiếp 1.001 lượt, huyện tiếp 7.707 lượt, ngành tiếp 519 lượt, xã tiếp 1.559 lượt. Tổng số đơn khiếu nại phát sinh trên địa bàn tỉnh 16.297 đơn, trong đó: đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 11.443 đơn; đến nay toàn tỉnh đã giải quyết được 10.856, đạt tỷ lệ 95%; qua giải quyết đơn tố cáo đã bảo vệ quyền lợi và minh oan cho 43 người, kiến nghị thu hồi 1,75 tỷ đồng, thu hồi 7.524 m2 đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ cá nhân 3.618,6 m2, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12.319 m2 đất nông nghiệp cho các hộ, kiến nghị xử lý 42 cán bộ vi phạm, chuyển 04 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Trong thời gian tới bên cạnh việc tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo 130-TB-TW, tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn, để xác định rõ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không phải chỉ thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan các cấp, mà là thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành trong tỉnh cũng tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay tại cơ sở, có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp, các ngành chưa tập trung chỉ đạo kịp thời, còn né tránh, đùn đẩy trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, không thực hiện hoặc thực hiện chậm các quyết định giải quyết của Trung ương và địa phương đã có hiệu lực pháp luật. Đặc biệt, những cơ quan, cán bộ tham mưu giải quyết đơn thiếu trách nhiệm trong đề xuất phương án giải quyết có nhiều điểm thiếu cơ sở làm cho quyết định của cấp có thẩm quyền thiếu chính xác, tạo lý do để dân khiếu kiện, phải xác minh lại gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền của và làm giảm lòng tin của dân đối với chính quyền cũng sẽ bị xem xét xử lý./.

 

Nguyễn Ngọc Ánh
Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
GIẢI PHÁP TINH GIẢN BIÊN CHẾ, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY  (16/9/2011)  
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA  (16/9/2011)  
THANH TRA LÂM ĐỒNG - 35 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  (16/9/2011)  
VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  (16/9/2011)  
Các bài đã đăng
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN DIỆN THAM NHŨNG  (16/9/2011)
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN SAU THANH TRA.  (16/9/2011)
THANH TRA BỘ GD&ĐT: NỖ LỰC VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM  (16/9/2011)
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ QUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG  (16/9/2011)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA QUA THANH TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ  (16/9/2011)
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  (16/9/2011)
GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA TÌNH TRẠNG TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM  (16/9/2011)
Xem nhiều nhất
Bàn về một số hạn chế của Luật Doanh nghiệp năm 2005
Cơ cấu “dân số vàng” – cơ hội và thách thức
Bàn về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cơ quan hành chính nhà nước
Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện Luật Tố cáo
Một số bất cập trong quy định của Luật Cán bộ, công chức về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Bàn về khái niệm kiểm tra và một số khái niệm liên quan đến kiểm tra
Thăm dò ý kiến
Để tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức, ThanhtraVietnam.vn chuẩn bị nâng cấp, mời Quý bạn đọc tham gia khảo sát.
Theo Quý vị, ThanhtraVietnam.vn cần thay đổi như thế nào?
Bố trí lại giao diện giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn
Thêm tính năng nhận các tin, bài từ độc giả
Thêm tính năng chia sẻ qua mạng xã hội
Thêm chuyên mục tin đọc nhiều, tin mới, tin nóng
Xây dựng bản tin truyền hình, video, thư viện ảnh dể xem
Xây dựng ThanhtraVietnam.vn xem được trên các thiết bị di động