leftcenterrightdel
Hình ảnh đẹp của người nữ Cảnh sát giao thông tận tình đưa em nhỏ qua đường - Ảnh: Bùi Hà 

Thực hiện Kế hoạch số 416/KH-BCĐBCA, ngày 08/10/2021 của Bộ Công an về việc Tổ chức cuộc thi viết và Trại sáng tác văn học về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân; Kế hoạch số 417/KH-BCĐBCA, ngày 08/10/2021 của Bộ Công an về việc Tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật và Video clip với chủ đề Những chiến sĩ mang "Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đề nghị các Đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về 02 cuộc thi nêu trên tới đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. 

Cụ thể: Cuộc thi viết và Trại sáng tác văn học về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân và Cuộc thi Ảnh nghệ thuật và Video clip với chủ đề Những chiến sĩ mang "Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên" do Bộ Công An tổ chức.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Việt Anh