Theo Sở VHTTDL Bắc Giang, mặc dù hoạt động quảng cáo bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Một số tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo (trên băng - rôn, bảng quảng cáo, tổ chức đoàn người quảng cáo...) không thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở; không xin cấp phép xây dựng đối với các bảng quảng cáo theo quy định phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; còn nhiều bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy chuẩn về kích thước, vị trí treo, lắp đặt làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; việc treo, dựng, đặt biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, quảng cáo có sử dụng âm thanh lớn vượt quá độ ồn cho phép tại các địa điểm bán hàng, trung tâm thương mại còn diễn ra...

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quảng cáo, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm và khắc phục những tồn tại nêu trên, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nền nếp, theo đúng quy định của pháp luật, ngày 21/5/2020, Sở VHTTDL đã ban hành văn bản số 582/SVHTTDL-QLVH về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

leftcenterrightdel
 Sở VHTTDL Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động quảng cáo trên địa bàn (ảnh internet)

Sở VHTTDL đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm, quá hạn trên địa bàn theo quy định pháp luật. Rà soát, kiểm tra, xử lý hành vi quảng cáo có sử dụng đèn LED chiếu xuống lòng đường; quảng cáo có sử dụng âm thanh lớn vượt quá độ ồn cho phép tại các địa điểm bán hàng, siêu thị, trung tâm thương mại...

Đồng thời, có kế hoạch huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ những quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo; tổ chức tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động quảng cáo, nhất là việc lắp đặt biển hiệu tại các cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo, băng - rôn quảng cáo vi phạm; các bảng, panô tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có nội dung không phù hợp, hư hỏng, rách nát, bạc màu, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông…/.

Hoàng Minh