Kết luận thanh tra nêu, quá trình kiểm tra xác định có việc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương giao cho các cơ quan, cá nhân là cán bộ công tác trong đơn vị mượn đất để trồng cây cao su nằm trong khu diện tích 529,8 ha tại khu Bến Trám thuộc huyện Phú Giáo.

Việc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương bàn bạc cho các cá nhân là cán bộ chủ chốt của đơn vị và một số cơ quan khác mượn đất để đầu tư trồng cây cao su được 3 năm tuổi và không có văn bản cụ thể là sai quy định.

Vợ của trung tá Nguyễn Hoàng Tân, cán bộ phụ trách khu sản xuất Bến Trám tiến hành ký hợp đồng với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và các cơ quan trực thuộc để trồng, khai thác cao su, mì với diện tích 137,8 ha tại khu Bến Trám gây dự luận không tốt trong nhân dân.

Mặt khác, các cơ quan thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương ký hợp đồng khai thác cao su với gia đình Trung tá Nguyễn Hoàng Tân sai quy định khi hợp đồng với bà Nguyễn Thị Minh Thảo (vợ Trung tá Tân) nhưng trung tá Tân lại ký tên.

Ngoài ra, việc Trung tá Tân tự ý trồng 1 ha bưởi trong phần diện tích 7 ha bưởi của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương mà không báo cáo đơn vị là sai quy định.

Từ những sai phạm trên, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương thu hồi đất và cây cao su đã cho tập thể, cá nhân mượn trong khu 529,8 ha ở Bến Trám. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương phải lập phương án sử dụng đất, quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chấm dứt việc cho tập thể, cá nhân mượn đất để tăng gia sản xuất. Tổ chức kiểm điểm làm rõ vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất địa phương giao giai đoạn từ giữa năm 2014 đến nay.

Thiên Ân