leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Hoa, trú tại tổ 5, khu 9B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả khiếu nại Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả “về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Hoa...” liên quan đến thu hồi đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư để GPMB thực hiện dự án hạ tầng kết nối quốc lộ 18 vào khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh và dự án đường kết nối quốc lộ 18 với đường Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Đồng thời, ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại và báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại trên với Chủ tịch UBND tỉnh theo thời hạn quy định của pháp luật.

Công dân khiếu nại: Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường kết nối quốc lộ 18 với đường bao biển tại phường Quang Hanh liên quan đến việc chỉnh trang đô thị hai bên đường theo hình thức lập các căn hộ shophouse là trái các quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh và trái các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, công dân khiếu nại Quyết định số 15/QĐ-UBND, Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc thu hồi đất đối với gia đình để thực hiện dự án hạ tầng kết nối quốc lộ 18 vào khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; khiếu nại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với gia đình để thực hiện dự án hạ tầng kết nối quốc lộ 18 vào khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, tại phường Quang Hanh, thành phố cẩm Phả; khiếu nại Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố cẩm Phả về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của công dân.

Lan Anh