Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, có bức xúc trên địa bàn tỉnh nói chung; thường xuyên xem xét, chỉ đạo xử lý về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kết thúc được nhiều vụ việc trên thực tế. Việc chấp hành pháp luật trong trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng tốt hơn.

Trong năm, tình hình công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 2,2%; số lượng đơn thư phát sinh đến cơ quan hành chính các cấp tăng 0,1%. Các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan hành chính tăng 36,4% về số lượt, nhưng tính chất bức xúc, gay gắt đã giảm nhiều so với trước do chính quyền các cấp đã quan tâm xử lý, giải quyết được nhiều nội dung; đất đai và môi trường tiếp tục là các lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc đông người. Trong kỳ, có một đoàn đông người phát sinh lên Trung ương.

Về nội dung khiếu nại, lĩnh vực đất đai vẫn chiếm đa số (81,4% tổng số đơn khiếu nại phát sinh), trong đó chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nội dung tố cáo chủ yếu vẫn là tố cáo trong lĩnh vực hành chính (chiếm 57,7% tổng số đơn phát sinh). Vẫn còn trường hợp công dân cố tình khiếu nại kéo dài dù đã được xem xét, giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật, một số trường hợp khiếu nại, tranh chấp không thành chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết. Hầu hết các quyết định giải quyết lần hai bác khiếu nại đều bị khởi kiện hành chính tại Tòa án.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tiếp công dân theo định kỳ. Ảnh: X.H

Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/8/2019, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.379 lượt/ 6.153 người/ 5.291 vụ việc. Trong đó, tiếp thường xuyên 3.918 lượt/4.199 người/3.008 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 1.577 lượt/1.799 người/1.061 vụ việc. Trong kỳ, trên toàn tỉnh có 44 đoàn đông người của 18 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 9.115 đơn (gồm: 1.285 đơn khiếu nại, 345 đơn tố cáo, 7.485 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, có 7.266 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 79,7% tổng đơn), đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 2.282 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 287 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 3.417 đơn, thụ lý 1.280 đơn thuộc thẩm quyền; còn 1.849 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (do trùng lắp, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh...).

Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu tiếp tục được coi trọng: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 04 kỳ, ủy quyền cho Thanh tra tỉnh tiếp 07 kỳ. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tiếp 02 kỳ, ủy quyền Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 10 kỳ. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng tiếp 02 kỳ, ủy quyền Phó Chủ tịch tiếp 03 kỳ (còn lại công dân không đăng ký). Các huyện Sơn Tây, Tây Trà, Ba Tơ không tiếp do không có công dân đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Minh Long tiếp 01 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa tiếp 02 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 02 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà tiếp 02 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn tiếp 03 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tiếp 04 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tiếp 11 kỳ. Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tiếp 03 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 02 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành tiếp 02 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 03 kỳ, còn lại công dân không đăng ký. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh tiếp 03 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 01 kỳ, còn lại công dân không đăng ký.

Cùng kỳ, Thủ trưởng cơ quanh hành chính các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 22 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện các vi phạm chủ yếu như: Người đứng đầu chưa chấp hành lịch tiếp công dân định kỳ, còn ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới; việc phân loại, xử lý đơn chưa chính xác; theo dõi, đôn đốc sau tiếp công dân chưa đầy đủ; vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chưa thực hiện việc giải quyết chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và nhắc nhở, đôn đốc trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

Có thể nói, năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn trên địa bàn nên tác động đến đời sống của không ít người dân trong khi trong khi chính sách, pháp luật về đất đai vẫn còn nhiều bất cập, năng lực trình độ cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, làm phát sinh nhiều khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, nhất là lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, quản lý môi trường còn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân... tiếp tục là những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp trên một số địa bàn các xã miền núi chưa được giải quyết dứt điểm, vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, do hoạt động xử lý rác thải còn nhiều bất cập và vấn đề nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả cũng sẽ làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn phát sinh phức tạp, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị./.

Lan Anh