leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Đoàn thanh tra do ông Lê Phạm Quốc Mẫn, Phó Trưởng phòng NV2, Trưởng đoàn; ông Hàng Minh Quang, Trưởng phòng NV1, Phó đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án (báo cáo đầu tư, dự án đầu tư...), thiết kế - dự toán, đấu thầu, thực hiện các hợp đồng; công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử dụng; tình hình bố trí và sử dụng vốn đầu tư cho dự án.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến năm 2018. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có quyền thanh tra trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc theo chế độ.

Chánh Thanh tra tỉnh giao cho Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 chỉ đạo, theo dõi, giúp Phó Chánh thanh tra tỉnh phụ trách khối KT- XH xử lý hoặc trình Phó Chánh thanh tra tỉnh phụ trách khối KT- XH xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra./.

Lan Anh