Theo Thanh tra Sở cho biết, thời gian qua, công tác thanh tra của Sở được quan tâm chỉ đạo kịp thời, việc tổ chức các cuộc thanh tra đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng, đúng pháp luật và thẩm quyền. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng được duy trì và tổ chức thực hiện tốt, kịp thời phát hiện những dấu hiệu, hành vi sai phạm, tiêu cực để chấn chỉnh. Tổ chức 02 cuộc thanh tra hành chính gắn với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị về công tác phòng chống tham nhũng đối với 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban hành kết luận và đưa ra 16 kiến nghị yêu cầu Giám đốc đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đồng thời tham mưu chỉ đạo 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc duy trì công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan.

Trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, thanh tra sở cũng đã tổ chức thực hiện thanh tra tại 02 xã trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, kết luận và kiến nghị thu hồi 10 trường hợp hưởng sai quy định, kiến nghị bổ sung hoàn thiện 08 hồ sơ do thiếu giấy tờ chứng minh quá trình hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học (CĐHH) trong chiến tranh Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các đ/c lãnh đạo tặng quà cho các thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng 

Thanh tra sở cũng tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và hoạt động công đoàn tại 34 doanh nghiệp theo Kế hoạch được giao, thanh tra đột xuất tại 01 doanh nghiệp do phát hiện nhiều sai phạm. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình chấp hành chính sách pháp luật như: Bố trí cho người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; xây dựng Thỏa ước lao động tập thể nhưng không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương; không tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại trực tiếp với người lao động hoặc đại diện tập thể người lao động định kỳ hằng năm; thực hiện không đầy đủ việc khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; không khai báo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định kỹ thuật an toàn chưa đầy đủ đối với các máy, thiết bị hay trích nộp thiếu kinh phí công đoàn... Đưa ra 375 kiến nghị, yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp được thanh tra thực hiện khắc phục; tạm đình chỉ 46 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do chưa được kiểm định kỹ thuật an toàn hoặc đã hết hạn kiểm định. kiến nghị truy nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 500 triệu đồng, kinh phí công đoàn trên 400 triều đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 376,5 triệu đồng…

Cùng với đó, trong thời gian qua, Thanh tra Sở đã tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, hạn chế điểm nóng, tái khiếu kiện phải giải quyết lại. 09 tháng đầu năm, đã tiếp 72 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 20 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có 05 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã tham mưu giải quyết dứt điểm 05/05 đơn, trong đó có 03 đơn khiếu nại và 02 đơn tố cáo, không để xảy ra tình trạng đơn, thư tồn đọng.

Quá trình thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan. Sau thanh tra, thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

PV