Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên, trong đó, ông Cao Đình Hòa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm Trưởng đoàn; ông Trần Thanh Huy, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh, làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công trình: Sửa chữa nhà số 255 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi do Sở Y tế làm Chủ đầu tư. Kế hoạch tiến hành thanh tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Quyết định nêu rõ, trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 46, Điều 47 của Luật Thanh tra; Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, cụ thể, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra; chỉ đạo, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và chỉ đạo Trưởng Đoàn thanh tra xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kết luận.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai thực hiện Công trình sửa chữa đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 20 ngày. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ngày 13/9.

Lan Anh