Thông báo Kết luận số 238/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra. Ảnh: O.H

Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có nguồn gốc đất từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam; thời kỳ từ 01/1/2010 đến 31/12/2017.

Trước khi ban hành Thông báo Kết luận thanh tra, ngày 21/8/2020, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra số 1452/KL-TTCP về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất từ nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Ngày 20/10/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8752/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đối với Kết luận Thanh tra.

Oanh Hữu