leftcenterrightdel
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Duy Phường)

Thanh tra TP Hòa Bình luôn chú trọng xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phục vụ có hiệu quả yêu cầu chính trị của địa phương, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời, triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức đơn vị và thông báo cho các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. Theo lãnh đạo Thanh tra TP, năm 2020, ngành Thanh tra đã thực hiện và ban hành kết luận 09 cuộc thanh tra, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện số tiền sai phạm hơn 15,8 triệu đồng, thu hồi nộp vào tài khoản KBNN 5,7 triệu đồng, các kiến nghị khác 10,1 triệu đồng. Nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm QLNN về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện pháp luật về công tác TCD, giải quyết KNTC đối với Chủ tịch UBND các phường, xã, phòng Tài nguyên môi trường…; việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài chính kế toán của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Sau khi có kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, Thanh tra TP luôn phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Đối với cá cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện quy định pháp luật về KNTC và PCTN, Thanh tra TP Hòa Bình đã thực hiện 04 cuộc thanh tra tại phòng TNMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND hai xã, phường. Qua thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, UBND xã, phường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác TCD, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị của nhân dân; đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC, PCTN; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của UBND TP trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Công tác tiếp dân và giải quyết KNTC được UBND TP xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương. Ban Tiếp công dân TP được đầu tư xây dựng khang trang, niêm yết kịp thời, đầy đủ các nội quy, lịch tiếp công dân; lắp đặt camera tại 02 phòng tiếp công dân. Đồng thời, chú trọng bố trí, chọn lựa cán bộ thực hiện tiếp công dân là người có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. Hiện tại, Ban TCD có 01 phó Chánh văn phòng HĐND-UBND TP làm Trưởng ban, 02 cán bộ tiếp dân chuyên trách, 04 cán bộ bán chuyên trách.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Ban Tiếp công dân TP Hòa Bình (Ảnh: Duy Phường)

Thanh tra TP phối hợp với Ban TCD tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND duy trì, tổ chức tiếp dân định kỳ vào ngày 14 và 30 hàng tháng. Quá trình tiếp dân, lãnh đạo, cán bộ luôn kiên trì lắng nghe và phân tích, giải thích thấu tình đạt lý, nhất là nêu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vụ việc, nội dung có liên quan. Qua đó nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân, tình hình an ninh được đảm bảo. Trong năm, có 143 đoàn với 192 lượt người đến Ban TCD TP, Chủ tịch UBND TP tiếp 13 đoàn với hơn 16 lượt người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu về lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị, bồi thường GPMB,… Các đơn thư được tiếp nhận đầy đủ, chuyển đến các phòng, ban liên quan tham mưu giải quyết, đạt gần 80% số lượng đơn thuộc thẩm quyền.

Nhìn chung, năm 2020, Thanh tra TP Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác thanh tra; chấp hành, thực hiện nghiêm pháp luật về Thanh tra, KNTC và PCTN trên địa bàn. Thời gian tới, Thanh tra TP đặt mục tiêu triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ, công chức và công dân, nâng cao hiệu quả QLNN và phát triển KT-XH của thành phố./.

Kim Dung – Duy Phường