Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2018 và đưa nội dung PCTN vào giảng dạy vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu Dự án hỗ trợ đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông chịu trách nhiệm đưa nội dung PCTN vào chương trình, sách giáo khoa mới phối hợp với Thanh tra và Vụ Giáo dục Trung học hoàn thành việc cập nhật nội dung PCTN vào chương trình, sách giáo khoa mới trước ngày 31/10/2018.

Đồng thời, để việc giảng dạy nội dung PCTN trong các nhà trường hiệu quả và có tính linh hoạt, Bộ GDĐT đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ biên soạn, phát hành tài liệu: “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT” ban hành theo Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT, ngày 9/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT dùng cho giáo viên và học sinh tham khảo, đã chuyển đến các trường THPT trong toàn quốc, các Sở GDĐT và giáo viên môn GDCD.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: D.Nguyễn)

Bộ đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ có giảng dạy học sinh THPT chỉ đạo Trường THPT tham khảo tài liệu trên để áp dụng có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của đơn vị.   

Bên cạnh đó, các trường cần thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến và các hiện tượng tham nhũng được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin trên chuyên trang của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ GDĐT để giáo dục học sinh, sinh viên ý thức về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về các văn bản quy phạm pháp luật; những tấm gương điển hình về phòng, chống tham nhũng.

Theo Kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2018 của Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT sẽ chủ trì các Hội nghị tập huấn về kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10, việc sử dụng tài liệu tham khảo “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh trung học phổ thông” cho các Sở GDĐT bằng hình thức trực tiếp cho các giáo viên cốt cán bộ môn giáo dục công dân các trường THPT và cán bộ phụ trách các sở GDĐT vào tháng 10, 11/2018.

Nội dung tập huấn xoay quanh các thông tin mới liên quan đến đến việc giảng dạy PCTN, trao đổi kinh nghiệm từ các đơn vị; việc sử dụng tài liệu tham khảo: “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT” phục vụ việc giảng dạy nội dung PCTN trong các nhà trường; kỹ năng tổ chức việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng./.

Dương Nguyễn