leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 yêu cầu “Bộ GDĐT tập trung chỉ đạo triển khai năm học mới 2019-2020 thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học…”. Theo đó, ngày 18/9/2019, Thanh tra Bộ GDĐT đã ban hành văn bản số 893/TTr-NV2 về việc triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019-2020.

Cụ thể, Thanh tra bộ đề nghị Chánh Thanh tra Sở GDĐT tham mưu Giám đốc Sở GDĐT triển khai công tác thanh tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương. Trước mắt, cần tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thu, chi đầu năm học; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Thanh tra Bộ cũng lưu ý, việc thanh tra, kiểm tra về thu, chi cần bám sát Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường bám sát Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; dạy thêm học thêm bám sát quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và các văn bản liên quan.

Đồng thời, công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ đề nghị Chánh Thanh tra Sở GDĐT, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu nghiêm túc triển khai theo tinh thần Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục./.

Minh Nguyệt