Cùng dự hội nghị có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, trong tháng 11, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 02 kết luận thanh tra; 02 quyết định thanh tra; 02 thông báo kết luận thanh tra; 03 quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và ban hành báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 15/7/2012. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã tiếp 1.374 lượt công dân đến trình bày 499 vụ việc, trong đó khiếu nại 338 việc, tố cáo 74 việc, kiến nghị và phản ánh 87 việc. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉnh lý, tiếp thu hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục tiếp thu hoàn thiện Luật Tố cáo sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục xây dựng và lấy ý kiến dự thảo Nghị định số 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thanh tra; phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai kế hoạch tổng kết Luật Thanh tra; phối hợp với văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 để xin ý kiến thành viên Chính phủ.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp

Có thể nói, trong thời gian qua, các cục, vụ, đơn vị đã chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ, công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra được chú trọng, tăng cường đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra. Các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả nhất định.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, và các tổ chức đoàn thể phát biểu, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ghi nhận những nỗ lực của các cục, vụ, đơn vị trong việc chủ động, tích cực thực hiện có kết quả những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.

Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian qua, tình hình khiếu kiện của công dân lên Trung ương vẫn diễn ra phức tạp, tuy nhiên với sự chủ động và phối hợp giải quyết kịp thời nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đảm bảo tốt, góp phần ổn định tình hình.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Oanh Vũ)

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các cục, vụ cần tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc; tiếp tục tập trung vào triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thực hiện công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tăng cường việc kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các cục, vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người để không làm mất trật tự an toàn xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị cần tập trung vào công tác tổng kết cuối năm; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hơp chủ trì, phối hợp với các cục, vụ xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của Thanh tra Chính phủ năm 2017, xây dựng kế hoạch tổng kết và báo cáo tổng kết ngành Thanh tra năm 2017. Trung tâm Thông tin tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về công nghệ thông tin tại Thanh tra Chính phủ trong đó sớm hoàn thiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; triển khai việc kết nối liên thông văn bản Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, Vụ Tổ chức Cán bộ chuẩn bị, tổ chức tốt, đảm bảo sự công bằng trong kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016.../. 

Oanh Vũ