Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội hội nghị, tham dự hội nghị còn có Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Thanh tra 19 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Trao đổi tại hội nghị ông Vũ Đức Tâm- Phó Vụ trưởng Vụ 1- TTCP, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: Phạm vi thanh tra chuyên đề diện rộng là việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Ông cũng nhấn mạnh, BHYT là một chính sách xã hội do Chính phủ tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của mọi tầng lớp trong xã hội để thanh toán chi phí y tế cho người tham gia bảo hiểm. Người tham gia BHYT khi gặp rủi ro về sức khỏe được thanh toán chi phí khám chữa bệnh với nhiều mức khác nhau tại các cơ sở y tế…vì thế phạm vi thanh tra chính là việc thực hiện quy định chế độ, chính sách bảo y tế; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHYT; quỹ BHYT; thủ tục thực hiện BHYT và quản lý nhà nước về BHYT.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Về đối tượng thanh tra ông chỉ rõ các cơ quan cụ thể như: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cơ quan BHXH, Ban quản lý các dự án, Trung tâm mua sắm tập trung, các cơ sở KCB và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và sử dụng quỹ BHYT.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT: công tác đóng BHYT, thực hiện các chế độ BHYT và đấu thầu mua thuốc, công tác chi quản lý bộ máy, việc đầu tư xây dựng cơ bản...

Về nội dung thanh tra về quản lý, sử dụng quỹ BHYT ông cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành thanh tra ghi cụ thể từng nội dung là: thanh tra việc đóng BHYT, thực hiện các chế độ BHYT; công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT; việc trình, phân bổ và sử dụng quỹ BHYT chi quản lý bộ máy; đầu tư xây dựng, chi khác; việc ký kết, thực hiện hợp đồng KCB BHYT; việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; công tác giám định thanh quyết toán và xử lý vi phạm trong việc sử dụng quỹ BHYT...

Về xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra, Ông Tâm cũng hướng dẫn cụ thể, chi tiết như: yêu cầu từng thành viên Đoàn thanh tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng đoàn thanh tra nhận xét, đánh giá, tổng hợp kết quả thanh tra của các Thành viên để xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra dự thảo Kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra…); Bên cạnh đó ông Tâm cũng lưu ý, do tính chất phức tạp về nội dung thanh tra và việc thực hiện chính sách về BHYT thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều ngành vì vậy trước khi ký ban hành Kết luận thanh tra cần tổ chức cuộc họp hoặc gửi dự thảo đến các cơ quan có liên quan (như Sở Tài chính, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn lao động, BHXH...) để tham gia ý kiến về kết quả cuộc thanh tra.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định 3 lĩnh vực được thanh tra có nội dung lớn, phức tạp, liên quan đến chuyên môn sâu của ngành y tế. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ Công tác với các thành viên có chuyên môn cao, có hiểu biết về y tế để hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ thanh tra các địa phương để triển khai thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ với kết quả cao nhất. Đây là các nội dung được dư luận nhân dân quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị Chánh Thanh tra 19 tỉnh thành khu vực phía Nam thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời kỳ thanh tra theo Đề cương hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương về tính chính xác của kết quả thanh tra dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2020. Trong quá trình thanh tra cần bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, vướng mắc phát sinh.

Đình Thuyết