leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 22/01/2021, Thanh tra tỉnh Sơn Lan sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác cấp phép và quản lý xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2019-2020.

UBND huyện Mộc Châu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Theo ông Bùi Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, UBND huyện Mộc Châu cần chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Ông Bùi Hồng Hải cũng yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra./.

Lan Anh