Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh mới đây đã ký thông báo kết luận việc thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP Hà Nội, giai đoạn từ năm 2002 - 2014.

Bên cạnh một số sai phạm trong công tác quản lý về đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai và quản lý quỹ đất ở, quỹ nhà ở để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP Hà Nội; trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; sai phạm về tài chính với con số được phát hiện qua thanh tra là gần 1.600 tỷ đồng; kết luận cũng chỉ ra một số sai phạm khác, cụ thể:

UBND TP vi phạm Luật Ngân sách

Sở Tài chính là đơn vị không có chức năng thu, quản lý nguồn thu ngân sách, nhưng đã thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu với số tiền 2.955.358,53 triệu đồng, gồm: Tiền sử dụng đất, tiền chênh lệch giữa giá bán nhà và giá thành xây dựng, khoản thu từ bán nhà chung cư của các dự án khu nhà ở, khu đô thị bàn giao cho TP...

Đồng thời, UBND TP cho phép sử dụng nguồn thu này (từ tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính) để chi gồm các nội dung như: Chi hoàn trả vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển TP số tiền 400 tỷ đồng; chi hoàn trả vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất TP số tiền 215 tỷ đồng; chi hoàn trả kinh phí bảo trì 2%, số tiền 44,9 tỷ đồng... là thực hiện không đúng chức năng, không đúng quy định về quản lý ngân sách; vi phạm Luật Ngân sách.

Thất thu tiền, lãng phí nguồn lực đất đai

Việc quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê tại Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội đã để xảy ra nhiều sai phạm, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Việc thu hồi và giao đất của nhiều dự án phải điều chỉnh nhiều lần, công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài, dẫn đến việc tính tiền sử dụng đất gặp khó khăn, chậm trễ. Đồng thời, việc thực hiện các nghĩa vụ về nộp quỹ nhà ở, quỹ đất ở cho Nhà nước theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB cũng bị điều chỉnh theo xu hướng miễn giảm nghĩa vụ phải nộp, gây thất thu tiền và tài sản của Nhà nước.

UBND TP đã có quyết định giao cho Công ty Cổ phần Hữu Nghị Fortika, diện tích 5.048m2 đất tại lô CN1 thuộc Khu phố mới Trung Yên để triển khai thực hiện Dự án Sản xuất công nghiệp lắp ráp điện tử không độc hại từ năm 2004. Đến thời điểm thanh tra (sau hơn 11 năm) chưa triển khai thực hiện là vi phạm Luật Đất đai, gây lãng phí nguồn lực về đất đai của Nhà nước.

Đối với Dự án TP Giao lưu do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Quốc tế Vigeba làm chủ đầu tư: Phần diện tích đất thuê gồm các lô đất có ký hiệu: CC; HH; THPT; THCS;NT; P với tổng diện tích khoảng 170.759m2, TP và chủ đầu tư chưa ký hợp đồng thuê đất và chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, vi phạm Luật Đất đai. Điều chỉnh quy hoạch từ phần quy hoạch đất cách ly, đất cây xanh đã cho cống hóa, xây dựng nhà thấp tầng để bán.

Chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng và bán nhà khi chưa có quyết định giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2010) của Dự án Khu nhà ở và công trình công cộng tại Cổ Nhuế 2 do Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Hà Nội (Handi Resco) làm chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai và Luật Xây dựng.

Tổng Công ty Viễn thông Quân đội dùng vốn của doanh nghiệp Nhà nước để góp vốn đầu tư kinh doanh dự án CT2, sau khi thoái vốn, lỗ với số tiền 40.638 triệu đồng. Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 4579/BQP-Kte giải trình bổ sung về khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ bán căn hộ của Dự án CT2 với số tiền là 38.440 triệu đồng, nhưng chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan chứng minh cho khoản lợi nhuận 38.440 triệu đồng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của số liệu này theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến trách nhiệm và việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong bài sau.

Bằng An