Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết KNTC; huyện Đà Bắc đã tích cực triển khai và đưa ra nhiều cách làm, phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác TCD, tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC; thông tin báo cáo kịp thời tình hình giải quyết đơn thư về UBND huyện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Qua đó, công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn huyện thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp, cơ bản bảo đảm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở, tạo sự đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đà Bắc khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Theo lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc, định kỳ hàng tháng trong các cuộc họp giao ban, UBND huyện đều xem xét tình hình kết quả giải quyết KNTC; các ý kiến đề nghị của công dân và đề ra nhiệm vụ giải quyết đơn thư trong tháng tới. UBND huyện cũng giao Thanh tra huyện tổng hợp tình hình giải quyết đơn thư để báo cáo trước phiên họp thường kỳ của UBND, kịp thời báo cáo Thường trực huyện ủy, HĐND và Thanh tra tỉnh Hòa Bình nắm bắt, chỉ đạo.

Nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác TCD, giải quyết KNTC, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt ở các xã có tình hình khiếu kiện phức tạp. Thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc TCD, giải quyết KNTC, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ phụ trách địa bàn theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết KNTC, kiểm tra, đôn đốc các cấp dưới giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở.

Để công tác TCD đạt hiệu quả, UBND huyện Đà Bắc đã thành lập Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND huyện và ban hành nội quy tiếp công dân; phân công Phó Chánh văn phòng UBND huyện làm Trưởng Ban tiếp công dân. Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Văn phòng huyện ủy, Thanh tra huyện, phòng TNMT, Công an huyện,… phân công cán bộ tham gia TCD thường xuyên tại trụ sở TCD, kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động. Tại các xã, thị trấn phân công cán bộ phụ trách TCD theo quy định. UBND huyện bố trí địa điểm TCD thuận lợi, cán bộ TCD là người có năng lực, kinh nghiệm cả về chuyên môn và kĩ năng TCD, nhờ đó kịp thời tham mưu lãnh đạo huyện giải quyết đơn thư KNTC.

Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp TCD định kỳ và đột xuất theo Luật Tiếp công dân trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản. Khi phát sinh KNTC đông người, phức tạp, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, làm rõ nội dung KNTC, đồng thời vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định pháp luật, không để phát sinh tình hình phức tạp. Khi có KNTC liên quan đến ngành, lĩnh vực, các cơ quan chức năng đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, ban hành văn bản xử lý, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế tối đa KNTC kéo dài, vượt cấp, điểm nóng xảy ra.

Thiết nghĩ, công tác tiếp công dân là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong giải quyết KNTC của công dân; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật; đặc biệt thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, trao đổi với người dân… Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác tiếp công dân sẽ phát huy được nguồn lực của địa phương, tạo nên khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Kim Dung – Duy Phường