Quy định chi tiết nhiều nội dung của Luật Khiếu nại 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Khiếu nại được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ.  

Dự thảo Nghị định gồm có 7 chương, 43 điều, quy định chi tiết các điều khoản liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật và quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: Hình thức khiếu nại, khiếu nại lần hai, đại diện thực hiện việc khiếu nại, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có vi phạm pháp luật, xử lý hành vi vi phạm. Việc xây dựng Nghị định được đánh giá là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời là cơ sở để tổng kết, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại. 

Còn nhiều vấn đề cần được chỉnh lý, hoàn thiện 

Tại cuộc họp với Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Toà án Nhân dân Tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hoà Bình đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện một số nội dung của dự thảo Nghị định theo hướng: thứ nhất, giữ nguyên quy định của Điều 20 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP đối với việc xem xét lại giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật. Thứ hai, rà soát việc uỷ quyền tổ chức đối thoại, bảo đảm đúng tinh thần quy định của Luật Khiếu nại, xác định cụ thể các trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải trực tiếp đối thoại. Thứ ba, về xử lý vi phạm, đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, người thi hành quyết định giải quyết khiếu nại cần rà soát lại hành vi vi phạm, chế tài xử lý đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tăng cường trách nhiệm, phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và thực tế. 

Đối với việc xử lý vi phạm của người khiếu nại, Phó Thủ tướng yêu cầu, Nghị định chỉ quy định nguyên tắc chung, không quy định các hành vi vi phạm, đồng thời rà soát lại các hành vi vi phạm của người khiếu nại xảy ra trong thực tế, nếu chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính thì kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Chưa hết khó khăn trong giải quyết khiếu nại? 

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã khẩn trương chỉnh lý, tiếp thu vào dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, tại cuộc họp với đại diện các bộ, ngành có liên quan, nhiều ý kiến nhận định sẽ còn nhiều khó khăn trong quá trình  giải quyết khiếu nại, đặc biệt là những vấn đề như xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật, việc uỷ quyền tổ chức đối thoại và xử lý các vi phạm. 

Theo Thiếu tướng Phạm Lê Xuất, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, việc quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, phân loại, xem xét, đề xuất việc giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ dễ dẫn đến quá tải cho Thanh tra Chính phủ, thiếu tướng Xuất cho rằng như vậy "cơ quan hành chính gần như gồng gánh hết trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo". Đại diện Bộ Công an nêu vấn đề "nếu quy định như vậy, Thanh tra Chính phủ phải bao trùm các ngành, lĩnh vực trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2, mà thực tế riêng Bộ Công an mỗi năm có tới 35.000 khiếu nại loại này, liệu TTCP có thể xem xét lại được hết?".  

Theo ông Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ, Nghị định chỉ nên quy định TTCP là đầu mối tiếp nhận, phân loại, đánh giá, xem xét, nếu có căn cứ thì đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét lại, chứ ko can thiệp vào quá trình giải quyết. Ông Sơn cũng nêu thực trạng tồn tại trong giải quyết khiếu nại đó là việc người khiếu nại không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại nhưng không khởi kiện, đến khi muốn khởi kiện thì hết thời hiệu, họ lại quay sang khiếu nại hành chính, khiến các cơ quan nhà nước phải mất thời gian xử lý vụ việc đã được giải quyết rất nhiều lần. "Phải có cơ chế nào đó để giúp Thanh tra Chính phủ giải quyết vấn đề này", ông Sơn quả quyết. 

Cùng chung quan điểm với đại diện Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, các đại biểu tham dự còn bày tỏ mong muốn Nghị định sẽ quy định chi tiết, cụ thể những vấn đề liên quan đến việc xử lý vi phạm trong giải quyết khiếu nại, đặc biệt là việc xác định các hành vi "cố ý" như: không thụ lý, bỏ qua bằng chứng, bỏ lọt thông tin, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được các đại biểu đánh giá là sẽ rất khó để xử lý trong thực tế. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị quy định bổ sung hành vi vi phạm của người khiếu nại trong Nghị định này, cụ thể "Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tiếp công dân, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại, người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, nhưng chưa đến mức xử lý hình sự". 

Được biết, sau khi tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện, dự thảo Nghị định tiếp tục được Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ vào giữa tháng 12 tới./.

 

Đỗ Quyên