Theo đó, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra (nếu có); việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn khác (nếu có).

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do bà Trần Thị Phương Lan, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra viên chính làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế, tính từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

leftcenterrightdel
 

Thanh tra tỉnh Lào Cai yêu cầu Quỹ Đầu tư và Phát triển rừng cần cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Trong khi đó, các thành viên Đoàn thanh tra cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra.

Lãnh đạo Quỹ Đầu tư và Phát triển rừng tiếp thu ý kiến từ Thanh tra tỉnh và giao Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm đầu mối trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ, sổ sách có liên quan và làm việc với Đoàn thanh tra./.

Lan Anh