Đụng đâu cũng thấy sai phạm

Trong công tác quy hoạch xây dựng tại tỉnh Lào Cai đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra như: một số đồ án không thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu kết quả khảo sát hoặc hồ sơ chất lượng khảo sát không đầy đủ theo quy định như: Thiếu tài liệu nhiệm vụ khảo sát và phương án khảo sát; không ghi nhật ký, không có biên bản kiểm tra máy móc thiết bị của nhà thầu...

Liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, tỉnh Lào Cai đã lập quy hoạch chậm 12 tháng đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đơn vị tư vấn không phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lấy ý kiến cơ quan tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định như: Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn; đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bản Phố, huyện Bắc Hà...

Ngoài ra, một số đồ án quy hoạch thuyết minh còn sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung theo quy định; một số đồ án quy hoạch có bản đồ, bản vẽ không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định. Đặc biệt, một số đồ án thiếu quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt như: Đồ án Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; Đồ án Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể dục - thể thao tỉnh Lào Cai; Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa…

Nhiều đồ án quy hoạch chưa thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo quy định như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Đáng chú ý, một số đơn vị tư vấn thực hiện lập đồ án quy hoạch nhưng chưa có chức năng lập đồ án quy hoạch như: Cty CP Tư vấn xây dựng Sông Hồng Lào Cai; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Lào Cai, Sở Công thương; Cty TNHH Vinh Quang.

leftcenterrightdel
Nhiều kẽ hở trong công tác xây dựng quy hoạch tại Lào Cai. Ảnh minh họa.

Cấp phép xây dựng thiếu điều kiện

Trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, Lào Cai chưa thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định; chưa thực hiện cắm mốc giới theo quy định đối với hầu hết các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; một số đồ án quy hoạch triển khai trên thực tế không đúng quy hoạch được duyệt và việc sử dụng khu đất dịch vụ 13 tại Đồng Tuyển làm đất ở không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Lào Cai.

Về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, Sở Xây dựng, UBND TP Lào Cai, UBND các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP Lào Cai và các thị trấn trực thuộc huyện thiếu điều kiện về quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị. Còn để xảy ra nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất hơn 90 tỷ đồng

Với những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của một số chủ đầu tư đang thực hiện các đồ án quy hoạch chậm tiến độ để có biện pháp xử lý.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai sót được nêu trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Phòng Quản lý Kiến trúc Quy hoạch rút kinh nghiệm về việc để xảy ra các sai sót trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra; hướng dẫn UBND TP Lào Cai và UBND các huyện tổ chức rà soát và lập điều chỉnh quy hoạch chung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

UBND TP Lào Cai, UBND các huyện được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai sót tại các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn đã nêu trong báo cáo và kết luận thanh tra.

Về tài chính, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các chủ đầu tư đồ án quy hoạch nộp số tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Đồng thời rà soát lại trách nhiệm nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước của các chủ đầu tư đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện theo quy định.

Tổng số tiền mà các doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất là hơn 90,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Chiến Thắng chưa nộp hơn 19,8 triệu đồng; Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai chưa nộp hơn 25,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kosy chưa nộp hơn 45,9 tỷ đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra khi có thêm thông tin

Thiên Bình