Theo đó, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các Trung tâm đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền kiểm định, duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị kiểm định theo quy định. Bố trí số lượng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định đáp ứng so với số lượng dây chuyền kiểm định; đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định có các tiêu chuẩn theo quy định; phân công đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm định cơ bản theo quy định và tổ chức hoạt động kiểm định phương tiện; nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; lưu trữ hồ sơ kiểm định phương tiện theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

 

Tuy nhiên, các Trung tâm: 1801S, 1802S, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9901S, 9902S có phụ trách dây chuyền chưa có quyết định bổ nhiệm của tổ chức, đơn vị thành lập Trung tâm đăng kiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Các Trung tâm: 1201D, 1801S, 1803D, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9901S có đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra một số hạng mục hoặc công đoạn kiểm tra ngoài công đoạn được phân công trong một số ngày nhưng không thể hiện việc được phân công trong Sổ phân công nhiệm vụ kiểm định, không thể hiện trên Phiếu kiểm định;

Bên cạnh đó, một số Trung tâm có đăng kiểm viên thực tập không có hồ sơ, tài liệu, số liệu về việc thực tập kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định trong một số thời gian hoặc số liệu báo cáo thực tập không đúng thực tế; Trung tâm 3502D thì để các ông Bùi Hồng Cương, Nguyễn Tiến Hưng (đăng kiểm viên thực tập) một mình kiểm tra công đoạn 5 đối với một số phương tiện trên dây chuyền.

Ngoài ra, Trung tâm 3501S lưu trữ hình ảnh kiểm định (dạng video) trên dây chuyền không đảm bảo thời gian theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 10 Nghị đinh số 63/2016/NĐ-CP (tại thời điểm thanh tra, Trung tâm lưu dữ liệu hình ảnh kiểm định từ ngày 04/8/2017 đến ngày 24/8/2017); Các Trung tâm: 1801S, 1803D, 3501S, 9802D tại thời điểm thanh tra, hình ảnh kiểm tra xe trong quá trình kiểm định không được truyền trực tiếp ra màn hình tại phòng chờ kiểm định để chủ xe theo dõi theo quy định.

Qua kết quả thanh tra, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với 04 đăng kiểm viên (Phùng Đinh Thiết của Trung tâm 1803D, Phan Thanh Quang của Trung tâm 3502D, Phạm Mạnh Hùng của Trung tâm 9901S và Hoàng Văn Cương của Trung tâm 9902S) do không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP và không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới của các đăng kiểm viên thực tập, gồm: ông Phạm Xuân Đạo thực tập kiểm tra công đoạn 5 trong thời gian từ ngày 12/6/2017 đến ngày 10/8/2017 (Trung tâm 3501S); ông Lê Khánh Hà thực tập kiểm tra công đoạn 1, công đoạn 2 trong thời gian từ ngày 20/3/2017 đến ngày 10/8/2017 (Trung tâm 9802D); ông Bùi Hồng Cương và ông Nguyễn Tiến Hưng thực tập kiểm tra công đoạn 5 trong thời gian từ ngày 17/7/2017 đến ngày 24/8/2017 (Trung tâm 3502D).

Đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới cần tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được nêu cụ thể trong Biên bản thanh tra giữa Đoàn thanh tra Bộ GTVT với từng Trung tâm đăng kiểm./.

L.A