Theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTrB ngày 29/01/2021 của Thanh tra Bộ Y tế, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và kiểm tra xác minh tại 12 cơ sở, trong đó 03 cơ sở khám, chữa bệnh; 01 trung tâm kiểm nghiệm; 03 cơ sở sản xuất và bán buôn thuốc; 05 cơ sở bán lẻ thuốc (04 nhà thuốc và 01 quầy thuốc).

Tại Sở Y tế Vĩnh Long, Thanh tra Bộ Y tế chỉ rõ: Thủ tục “Cấp Chứng chỉ hành nghề dược chưa bãi bỏ yêu cầu về Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Thời gian cấp Chứng chỉ hành nghề dược kéo dài hơn so với quy định tại Luật Dược, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Sở Y tế Vĩnh Long chưa thực hiện đúng quy định về Trưởng Đoàn đánh giá GPP theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2018/TT-BYT. Một số hồ sơ đề nghị thẩm định duy trì đáp ứng GPP không có báo cáo 03 năm hoạt động gần nhất; một số hồ sơ nộp kèm theo đề nghị cấp mới GPP không phù hợp với Đơn đề nghị tái thẩm định GPP trong hồ sơ. Đoàn thanh tra phát hiện 21 hồ sơ có thời gian cấp Giấy chứng nhận GPP kéo dài hơn so với quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT; một số đơn vị đề nghị được hoãn thời gian thẩm định tuy nhiên không có văn bản gửi Sở Y tế.

Bên cạnh đó, kế hoạch lấy mẫu kiểm nghiệm thuốc hằng năm chưa có các mẫu thuốc của các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Văn bản chỉ thông báo và chỉ đạo thu hồi thuốc kém chất lượng mà chưa có thông báo đến các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn hoặc chỉ đạo phòng y tế thông báo đến các cơ sở này.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh internet)

Đáng chú ý, công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chưa được chặt chẽ. Các đơn hàng duyệt mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất cho Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An - Loan Trâm lớn hơn 150% so với số lượng sử dụng kỳ trước, nhưng chưa có văn bản giải trình về việc tăng số lượng tại thời điểm duyệt.

Hơn nữa, Sở Y tế rà soát chưa đầy đủ báo cáo của cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc về việc xuất, nhập, tồn kho thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo Mẫu số 12 tại Phụ lục II của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, kế hoạch thanh tra được Sở Y tế phê duyệt hằng năm chưa phân biệt rõ cuộc thanh tra và cuộc kiểm tra. Kế hoạch thanh tra và kết quả thanh tra trong năm 2018 và năm 2019 chưa có nội dung về công tác quản lý chất lượng thuốc, công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt ở các cơ sở khám chữa bệnh.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Long tăng cường tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về thuốc phải kiểm soát đặc biệt; các quy định về thực hành tốt bán buôn thuốc, thực hành tốt bán lẻ thuốc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn dược, tuân thủ các nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt GDP, GPP, thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc và thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời, có văn bản đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thực hiện đầy đủ báo cáo liên quan đến thuốc phải kiểm soát đặc biệt để tổng hợp đầy đủ số liệu báo cáo gửi Cục Quản lý Dược theo quy định…

“Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại trong việc tiếp nhận, thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “cơ sở bán lẻ thuốc”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng thuốc; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt”, Thanh tra Bộ Y tế nêu rõ tại Kết luận thanh tra./.

Minh Nguyệt